OYUNLAŞTIRMAK (TDK)

Tiyatro türünden olmayan herhangi bir eseri teknik yönden oynanabilir duruma getirmek.

Oyunlaştırmak kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi Y , üçüncü harfi U , dördüncü harfi N , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi T , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi R , onbirinci harfi M , onikinci harfi A , onüçüncü harfi K . Başı O sonu K olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ESER Nedir?


1 . Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt: "Boğaziçi doğrudan doğruya Türklerin eseridir."- Y. K. Beyatlı.
2 . Yayın, kitap, yapıt: "Bütün özlediğim eserlerle bir kütüphane yapabilsem artık yapılacak bir iş kalmayacak."- H. Z. Uşaklıgil.
3 . İz, işaret, im: "Buralarda sudan eser yok."- .
4 . Soyut kavramlarda belirti: "Sarı sakalları uzamış, bu yanık yüzde, en küçük bir pişmanlık eseri yoktu."- H. Taner.

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

TEKNİK Nedir?


1 . Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi.
2 . Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama: "Yurdumuz teknik gelişme yolundadır."- .
3 . sıfat Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin: "Teknik okul."- .
4 . Yol, beceri, yöntem: "Bu kızın sanatını hiç olmazsa teknik tarafından bildiğine hükmediyorum."- H. E. Adıvar.

TİYATRO Nedir?


1 . Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer: "Her tiyatronun holünde ille smokinli bir müdüre rastlayacaksınız."- H. Taner.
2 . Bu türleri, izleyiciler önünde sahnede oynayan grup: "Tiyatro kuruldu, birinci temsilden sonra da kapandı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Oyun yazma sanatı: "Ben o tarihte, kendimi az çok bir tiyatro yazarı addetmekteyim."- H. F. Ozansoy.
4 . Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü: "Eskiden tiyatro Osmanlıcaya ibret sözü ile çevrilmişti."- F. R. Atay.

YÖNDEN Nedir?

bakımından.

A A I K L M N O R T U Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Oyunlaştırmak,

12 Harfli Kelimeler

Koyulaştırma, Oyunlaştırma,

10 Harfli Kelimeler

Noktalayış, Oynatılmak, Ulaştırmak, Yurtlanmak,

9 Harfli Kelimeler

Katolunma, Kotarılma, Koyulaşma, Kurtlanış, Kurtlanma, Kurtlaşma, Kuşanılma, Kuşatılma, Mantarlık, Onarılmak, Oturmalık, Oynatılma, Romanyalı, Takunyalı, Ukraynalı, Ulaştırma, Uyarılmak, Yanıltmak, Yontulmak, Yurtlanma,

8 Harfli Kelimeler

Alıkoyma, Altmışar, Anırtmak, Aşırtmak, Aştırmak, Atıyorum, Ayıltmak, Ayırtmak, Ayırtman, Ayrılmak, Ayrışmak, Aytışmak, Kalantor, Kanırtma, Kantarlı, Kartaloş, Katlanış, Katlayış, Katmanlı, Katranlı, Kayırtma, Kaynaşlı, Kaytanlı, Kaytarış, Kırlaşma, Kırtlama, Kışlatma, Kıtlaşma, Korlanma, Korlaşma, Koşturma, Koyultma, Kurtalan, Kutlanış, Kutlanma, Kutlayış, Malkıran, Mantarlı, Mantoluk, Maşatlık,

7 Harfli Kelimeler

Akortlu, Aktarım, Aktarış, Alınmak, Alışkan, Alışmak, Almaşık, Altışar, Amonyak, Anılmak, Anırmak, Anırtma, Anlaşık, Anlatım, Anlatış, Anlayış, Anmalık, Anormal, Arınmak, Arıtmak, Aromalı, Aşılmak, Aşınmak, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atanmış, Atılmak, Atışmak, Atlayış, Ayartış, Ayılmak, Ayıltma, Ayırmak, Ayırtma, Aynakol, Aynalık, Ayrılma, Ayrışma, Aytışma,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtma, Akyurt, Alaşım, Alınma, Alışma, Altmış, Amalık, Amyant, Analık, Anamur, Anılma, Anırma, Anlatı, Anorak, Antrok, Araklı, Aralık, Arantı, Aratış, Arayış, Arınma, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Aşılma, Aşınma, Aşırma, Atalık, Atanış, Atılma, Atışma, Atomal, Atonal, Ayaklı, Ayarlı, Ayartı, Ayıkma, Ayılma,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Aklan, Akman, Akont, Akort, Akran, Akşam, Akşın, Aktar, Aktaş, Alarm, Alkan, Alkım, Alkış, Almak, Alman, Almaş, Altık, Altın, Alyan, Alyon, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Antlı, Arkıt, Armut, Aroma, Arşın, Artık, Artım, Artın, Artış, Artma, Aşkın, Aşlık, Aşmak, Atmak,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Akma, Akor, Akur, Akut, Alan, Alay, Alık, Alım, Alın, Alış, Alma, Altı, Alto, Amal, Aman, Amor, Amut, Anal, Anam, Anık, Anıt, Anka, Anma, Anot, Anut, Aort, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Artı, Arya,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alo, Alt, Ama, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Aut, Aya, Ayı, Ayn, Ira, Irk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kaş, Kat, Kay, Kıl, Kın, Kır, Kış, Kıt, Kol, Kom, Kor, Kot, Koy,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, Aş, At, Ay, La, Ok, Ol, Om, On, Ot, Oy, Ra, Şu, Ta, Tu, Un, Ur, Ut, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.