OYUNCAKÇILIK (TDK)

Oyuncak yapma veya satma işi.

Oyuncakçılık kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi Y , üçüncü harfi U , dördüncü harfi N , beşinci harfi C , altıncı harfi A , yedinci harfi K , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı O sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OYUNCAK Nedir?


1 . Oynayıp eğlenmeye yarayan her şey: "Çocuğun elinde oyuncak bir köpek."- B. Felek.
2 . mecaz Önemsiz ve kolay iş: "Oyuncak değil, mesele çok ciddi."- .
3 . mecaz Başkaları tarafından bir araç gibi kullanılan, hiçe sayılan güçsüz kimse.

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A C I I K K L N O U Y Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Oyuncakçılık,

10 Harfli Kelimeler

Koçancılık,

9 Harfli Kelimeler

Ocakçılık, Oyuncakçı, Oyuncaklı, Uyanıklık,

8 Harfli Kelimeler

Çancılık, Çaycılık, Çıyanlık, Kalçıncı, Kalyoncu, Kayınlık, Okunaklı, Oyacılık, Oynaklık, Yakınlık, Yancılık, Yanıklık, Yılancık, Yoncalık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Anıklık, Anlıkçı, Ayıklık, Aylıkçı, Aynılık, Kaçıncı, Kaçınık, Kayıkçı, Kayınço, Kınacık, Kıyakçı, Kocalık, Koçancı, Kolancı, Kolaycı, Konakçı, Konyalı, Kuklacı, Kulakçı, Ocaklık, Oyuncak, Ulayıcı, Yankılı, Yılancı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Açkıcı, Açkılı, Akılcı, Akıncı, Alçıcı, Anılık, Ayılık, Çakıcı, Çakılı, Çaylık, Çıkkın, Çınlak, Çokluk, Ilıcak, Ilıkça, Kaçkın, Kaçlık, Kakınç, Kalçın, Kalıcı, Kalyon, Kancık, Kancıl, Kılcan, Kılçık, Kınalı, Kıyacı, Kocalı, Kolacı, Kolçak, Konçlu, Konyak, Koycuk, Ocakçı, Ocaklı, Okkalı, Onaylı, Uyaklı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Açıcı, Açlık, Akçıl, Akıcı, Aklık, Alıcı, Alyon, Anlık, Ayıcı, Aylık, Canlı, Cukka, Çakıl, Çakın, Çalık, Çalkı, Çancı, Çanlı, Çaycı, Çaylı, Çıkak, Çıkan, Çıkık, Çıkın, Çıyan, Çocuk, Çokal, Çoklu, Çolak, Ilıca, Kaçık, Kaçlı, Kakıç, Kalcı, Kalıç, Kalık, Kalın, Kanık, Kanlı,

4 Harfli Kelimeler

Acul, Acun, Acyo, Açık, Açkı, Akıl, Akın, Aklı, Alçı, Alıç, Alık, Alın, Anık, Ayık, Ayın, Aylı, Aynı, Ayol, Cılk, Çakı, Çalı, Çıkı, Çuka, Ilık, Kaçı, Kanı, Kano, Kayı, Kına, Kıya, Kıyı, Klan, Klon, Koca, Koçu, Koka, Koku, Kola, Konç, Konu,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Açı, Akı, Alo, Anı, Ayı, Ayn, Can, Cık, Cuk, Çak, Çal, Çan, Çay, Çın, Çok, Çul, Kaç, Kak, Kal, Kan, Kay, Kıç, Kıl, Kın, Koç, Kok, Kol, Koy, Kul, Lak, Lan, Lok, Nal, Ona, Oya, Uca, Ula, Yak, Yal,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, An, Ay, La, Ok, Ol, On, Oy, Uç, Un, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.