OYUNBOZANLIK (TDK)

Oyunbozan olma durumu, mızıkçılık: "Ama hiçbir arkadaş böyle işlerde oyunbozanlığı kabul etmezdi."- T. Buğra.

Oyunbozanlık kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi Y , üçüncü harfi U , dördüncü harfi N , beşinci harfi B , altıncı harfi O , yedinci harfi Z , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı O sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARKADAŞ Nedir?


1 . Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, yaren.
2 . Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik: "Nedret'in arkadaşları bizi nezaketen davet ettiler."- M. Yesari.

BÖYLE Nedir?


1 . Bunun gibi, buna benzer: "Ah Şaban'ın böyle bir çocuğu, böyle bir karısı olsaydı!"- H. E. Adıvar.
2 . zarf Bu yolda, bu biçimde, hakeza: "Böyle acıklı şeyleri ne diye yazıyorum bilmem ki?"- A. Gündüz.
3 . zarf Bu derece: "Böyle bir sevmek görülmemiştir."- A. İlhan.
4 . zarf İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz: "Maşallah, dedi, nereden teşrif böyle?"- P. Safa.

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ETME Nedir?

Etmek işi.

HİÇBİR Nedir?

Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz: "Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı."- S. F. Abasıyanık.

KABUL Nedir?


1 - Bir şeye isteyerek ya da istemeyerek razı olma.
2 - (Konukları ya da işi olanları) Yanına sokma, katına alma: Meclis başkanı yönetim kurulu üyelerini kabul etti .
3 - Sunulan bir şeyi, armağanı alma.
4 - Bir öneriyi uygun bulma, onaylama.
5 - Bir yere alınma.

MIZIKÇI Nedir?

Oyunbozan.

MIZIKÇILIK Nedir?

Mızıkçı olma durumu, ordubozanlık, oyunbozanlık.

OYUN Nedir?


1 . Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence: "Tenis, tavla, dama, çelik çomak, bale oyundur."- .
2 . Kumar: "Bazıları oyun başından kalkar kalkmaz her şeyi unuturlar."- P. Safa.
3 . Şaşkınlık uyandırıcı hüner: "Hokkabazın oyunu. Cambazın oyunu."- .
4 . Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi.
5 . Müzik eşliğinde yapılan hareketlerin bütünü: "Zeybek oyunu."- . "Büyük annem yeni dansları eski kabakçı Arapların oyunu kadar bile güzel bulmuyor."- H. E. Adıvar.
6 . Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes.
7 . Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma: "Olimpiyat oyunları. Akdeniz oyunları."- .
8 . spor Güreşte rakibini yenmek için yapılan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket.
9 . spor Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç.
10 . mecaz Hile, düzen, desise, entrika: "Atatürk hiçbir zaman onların oyununa kanmış değildir."- H. Taner.

OYUNBOZAN Nedir?


1 . Birlikte yapılmasına karar verilen bir işten tek taraflı cayan (kimse), mızıkçı.
2 . Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, mızıkçı.

A B I K L N N O O U Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Oyunbozanlık,

10 Harfli Kelimeler

Oyunbazlık,

9 Harfli Kelimeler

Oyunbozan,

8 Harfli Kelimeler

Yobazlık,

7 Harfli Kelimeler

Banyolu, Bozalık, Bulanık, Kolonya, Konyalı, Okazyon, Oyunbaz, Ozanlık, Yunanlı,

6 Harfli Kelimeler

Balkon, Balyoz, Boyalı, Boynuz, Boyuna, Bozayı, Bozlak, Kalyon, Kanyon, Kılbaz, Kolyoz, Kozalı, Naylon, Onaylı, Uyaklı, Uyanık, Uzaylı, Yalnız, Yanlık, Yazlık, Yozluk,

5 Harfli Kelimeler

Alyon, Anlık, Anyon, Aylık, Azlık, Balık, Balkı, Balon, Baloz, Banko, Banyo, Boklu, Boylu, Boyna, Boyoz, Boyun, Bozuk, Bulak, Bunak, Buzla, Kabız, Kablo, Kabul, Kalbı, Kalın, Kanlı, Kanon, Kanun, Kayın, Kazıl, Kızan, Kobay, Kolan, Kolay, Kolon, Kolza, Konya, Koyun, Kozan, Lakoz,

4 Harfli Kelimeler

Abuk, Akıl, Akın, Aklı, Alık, Alın, Anık, Anız, Ayık, Ayın, Aylı, Aynı, Ayol, Azık, Azol, Bakı, Balo, Bank, Bazı, Blok, Bluz, Bolu, Bono, Boya, Boza, Bula, Kanı, Kano, Kayı, Kazı, Kına, Kıya, Klan, Klon, Kola, Konu, Koyu, Koza, Kula, Obua,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Akı, Alo, Anı, Ayı, Ayn, Azı, Bak, Bal, Ban, Bay, Baz, Boa, Bok, Bol, Boy, Boz, Bul, Bun, Buz, Kal, Kan, Kay, Kaz, Kıl, Kın, Kız, Kol, Koy, Koz, Kul, Kuz, Lak, Lan, Laz, Lok, Nal, Nan, Naz, Oba,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, Al, An, Ay, Az, Bu, La, Ok, Ol, On, Oy, Un, Uz, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.