OYNATMA (TDK)

Oynatmak işi: "Acemiliğimi görünce beni atlamaya, oynatmaya kalktılar."- R. N. Güntekin.

Oynatma kelimesi baş harfi O son harfi A olan bir kelime. Başında O sonunda A olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi Y , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi M , yedinci harfi A . Başı O sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATLAMA Nedir?


1 . Atlamak işi.
2 . Belirli bir yerden gerilip hız alarak yapılan sıçrama ile vücudu yerden kesip daha uzak bir yere kondurma veya belli bir yükseklikten aşırma.
3 . spor Bu biçimde en uzağa atlamak veya en yükseği aşmak amacıyla yarışılan atletizm dalı: "Biraz daha geçti, sırıkla yüksek atlama müsabakası ilan olundu."- M. Ş. Esendal.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

OYNATMA Nedir?

Oynatmak işi: "Acemiliğimi görünce beni atlamaya, oynatmaya kalktılar."- R. N. Güntekin.

OYNATMAK Nedir?


1 . Oynamasını sağlamak: "Bir curcuna havası söyledi ve salondakilerin hepsini oynattı."- P. Safa.
2 . Kımıldamasına yol açmak: "Elindeki kamçıyı oynatarak güneş altında yanan ovalarda gözlerini gezdirdi."- M. Ş. Esendal.
3 . (nsz) Herhangi bir canlıya istenilen hareketleri yaptırmak: "Ayı oynatmak."- .
4 . (nsz) Bir araç, gereç kullanmak: "Akıllı bir adam mermer üzerinde keser oynatır mı?"- Ö. Seyfettin.
5 . (nsz) Aklını yitirmek: "Sizinle iki gün daha çalışsam aklımı oynatabilirim."- F. R. Atay.
6 . mecaz Korkutmak, heyecanlandırmak: "Yüreğimi oynattın."- .
7 . mecaz Herhangi bir ödevi yerine getirmeyerek karşı tarafı düzenle oyalamak: "Borçlu alacaklıyı iki aydır oynatıyor."- .
8 . (nsz), tiyatro Sahneye koymak: "Bu ramazan geceleri Karagöz oynatacağız."- H. E. Adıvar.

A A M N O T Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Oynatma,

6 Harfli Kelimeler

Amyant, Manyat, Oynama, Yontma,

5 Harfli Kelimeler

Manat, Manto, Mayna, Monat, Notam, Onama, Otama, Tonya, Yaman, Yanma, Yatma, Yonma,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Anam, Anma, Anot, Atma, Atom, Ayan, Ayma, Ayna, Mana, Mano, Maya, Mayo, Mont, Naat, Nato, Nota, Onat, Onay, Onma, Oyma, Taam, Taya, Yama, Yoma, Yont,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Ant, Ata, Aya, Ayn, Mat, Nam, Nom, Not, Oma, Ona, Oya, Tam, Tan, Tay, Ton, Toy, Yan, Yat, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, At, Ay, Om, On, Ot, Oy, Ta, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.