Oynamak

 1. [nsz] Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak
  • "Çimenler üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular otluyor." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Herhangi bir tutku, ilgi vb. sebeple bir şeye kendini vermek
  • "Babalar çocuklarının yanında rakı içer, kumar oynarsa çocuklar da ayyaş ... olurlar." (Burhan Felek)
 3. Kımıldamak, hareket etmek
 4. [-le] Bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak ona dokunmak
 5. Bir film, oyun vb.nde rol almak
  • "Bütün rolleri, şahısların sesleri, tavırları, mimikleriyle tek başına oynamıştı." (Yusuf Ziya Ortaç)
 6. Film gösterilmek
  • "Bu akşam televizyonda hangi film oynuyor?"
 7. Tiyatro eseri sahneye konmak
  • "Birisi dedi ki bu iki perdelik bir oyun imiş, bitince ötekini oynayacaklarmış." (Memduh Şevket Esendal)
 8. Eşyanın herhangi bir parçası kımıldamak, hareket etmek
  • "Birdenbire apartman kapısının oynadığını hissettim." (Peyami Safa)
 9. İnsan gerekli görevini yapacak hareketten yoksun olmak
  • "Hastanın bacağı oynamıyor."
 10. Sarsılmak, yeri değişmek
  • "Depremde yapı oynadı."
 11. Sporla ilgili çalışmalara katılmak
  • "Tenis oynamak."
 12. Müziğin gerektirdiği uyumlu hareketleri yapmak
  • "Ne oynadığı gazinonun ismini söyledi ne de danslarından bahsetti." (Refik Halit Karay)
 13. Büyük bir ustalık, beceri ve kolaylıkla bir işi yapmak
  • "Borsada istediği gibi oynuyordu fiyatlarla." (Necati Cumalı)
 14. Değişiklik göstermek
  • "Bunların fiyatı iki bin ile üç bin lira arasında oynar."
 15. [-le] Tehlikeye düşürmek
  • "Benim sağlığımla oynama."
 16. Oyalanmak, gereği gibi yapmamak, boşuna vakit geçirmek
 17. [-le] Rastgele yön vermek, aldatmak
  • "Talih bizimle oynuyor."
 18. [-le] Herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda bulunmak
  • "Koca adamla oynamaya utanmıyor musun?"
 19. Tedirgin etmek, rahatsız edici davranışta bulunmak

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Oynamak kelimesi baş harfi o son harfi k olan bir kelime.Başında o sonunda k olan kelimenin birinci harfi o , ikinci harfi y , üçüncü harfi n , dördüncü harfi a , beşinci harfi m , altıncı harfi a , yedinci harfi k . Başı o sonu k olan 7 harfli kelime.

A A K M N O Y Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

AMONYAK, OYNAMAK

6 Harfli Kelimeler

KAMYON, MANYAK, MANYOK, ONAMAK, OYNAMA, YANMAK, YONMAK

5 Harfli Kelimeler

AKMAN, ANMAK, AYMAK, KAMAN, KANMA, KAYAN, KAYMA, KONMA, KONYA, KOYMA, MAYNA, ONAMA, ONMAK, OYMAK, OYNAK, YAKMA, YAMAK, YAMAN, YANAK, YANMA, YONMA

4 Harfli Kelimeler

AKMA, AMAN, ANAM, ANKA, ANMA, AYAK, AYAN, AYMA, AYNA, KAMA, KANA, KANO, KAYA, KOMA, MANA, MANO, MAYA, MAYO, MOKA, ONAY, ONMA, OYMA, YAKA, YAMA, YOMA

3 Harfli Kelimeler

AKA, AMA, ANA, AYA, AYN, KAM, KAN, KAY, KOM, KOY, NAM, NOM, OMA, ONA, OYA, YAK, YAN, YOK, YOM

2 Harfli Kelimeler

AK, AM, AN, AY, OK, OM, ON, OY, YA, YO, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.