OYNAKLIK (TDK)


1 . Oynak olma durumu.
2 . Oynakça davranış: "Kadınlarında ne bir oynaklık, erkeklerinde ne bir haşarılık."- R. H. Karay.

Oynaklık kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi Y , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı O sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

ERKE Nedir?


1 . Enerji.
2 . felsefe Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

ERKEK Nedir?


1 . İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.
2 . biyoloji Sperma oluşturan organizma.
3 . Yetişkin adam, bay, kadın karşıtı: "Erkekler gelince buraya, karılar işte böyle kaçar."- O. C. Kaygılı.
4 . Koca: "Kadın erkeğini uğurladı."- .
5 . sıfat, mecaz Sözüne güvenilir, mert.
6 . sıfat Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı.
7 . sıfat Sert, kolay bükülmez: "Erkek demir, erkek bakır."- .

HAŞA Nedir?


1 - Bir durum ya da davranışın kesinlikle kabul edilmediğini anlatır.
2 - Dince aykırı görülen bir olasılıktan söz edilirken, zorunlu olarak kullanılır.

HAŞARI Nedir?


1 . Çok yaramaz, ele avuca sığmayan (çocuk): "Ben azami derecede haşarı ve uçarı bir çocuktum."- Y. K. Beyatlı.
2 . Huysuz, azgın (hayvan).

HAŞARILIK Nedir?


1 . Haşarı olma durumu: "Bize misafirliğe gelmiş olan haşarılığı ile meşhur genç bir akraba."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Haşarıca davranış.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

OYNAK Nedir?


1 . Kımıldayan, yerinde sağlam durmayan, hareketli: "Boğaz'ın oynak ve çırpıntılı sularına açıldı mı korkuya benzer bir ürperti geçirilir."- S. Ayverdi.
2 . Hareket, canlılık veren: "Zeybek oynak bir müziktir."- .
3 . Değişken, kararsız: "Altın fiyatları oynak."- .
4 . Davranışları ağırbaşlı olmayan (kadın veya kız): "Bu, otuz yaşlarında çenebaz ve oynak bir duldu."- R. N. Güntekin.
5 . anatomi Bükülüp doğrulmaya elverişli olan (eklem): "Bütün vücudunda, damarlarında, kemiklerinin oynak yerlerinde, etlerinde bir sızı, bir gevşeklik..."- P. Safa.

OYNAKÇA Nedir?


1 . Biraz oynak: "Oynakça davranış."- .
2 . zarf (oyna'kça) Oynağa yakışır bir biçimde: "Oynakça davranıyor."- .

OYNAKLIK Nedir?


1 . Oynak olma durumu.
2 . Oynakça davranış: "Kadınlarında ne bir oynaklık, erkeklerinde ne bir haşarılık."- R. H. Karay.

A I K K L N O Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Oynaklık,

7 Harfli Kelimeler

Konyalı,

6 Harfli Kelimeler

Kalyon, Konyak, Okkalı, Onaylı, Yanlık,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Alyon, Anlık, Aylık, Kalık, Kalın, Kanık, Kanlı, Kayık, Kayın, Kıyak, Kolan, Kolay, Konak, Konya, Koyak, Layık, Oyalı, Oynak, Yakın, Yalın, Yanık, Yankı, Yanlı, Yılan, Yolak,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Aklı, Alık, Alın, Anık, Ayık, Ayın, Aylı, Aynı, Ayol, Kanı, Kano, Kayı, Kına, Kıya, Klan, Klon, Koka, Kola, Okka, Olay, Onay, Yakı, Yalı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alo, Anı, Ayı, Ayn, Kak, Kal, Kan, Kay, Kıl, Kın, Kok, Kol, Koy, Lak, Lan, Lok, Nal, Ona, Oya, Yak, Yal, Yan, Yıl, Yok, Yol,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ay, La, Ok, Ol, On, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.