OYMACILIK (TDK)

Oyma yapma sanatı.

Oymacılık kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi Y , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi C , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı O sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OYMA Nedir?


1 . Oymak işi.
2 . Bir nesnenin yüzeyini özel araçlarla oyarak veya delerek türlü biçimler verme.
3 . Ağaç yongası: "Gürgen dibine vardım / Oyma alırım oyma."- Halk türküsü.
4 . Oyularak yapılan süsleme: "Boyalı ve kabarık oymaları birer çiçek demetini hatırlatan bir yalı vardı."- A. Ş. Hisar.
5 . sıfat Oyularak yapılmış: "Abanoz oyma bastonuna dayanarak gelip salonda kendi koltuğuna oturuyor."- M. Ş. Esendal.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A C I I K L M O Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Oymacılık,

8 Harfli Kelimeler

Oyacılık,

7 Harfli Kelimeler

Kıyılma, Kıymalı, Kolaycı, Lokmacı, Yakımcı, Yıkılma, Yıkmacı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Acımık, Akılcı, Akımcı, Alımcı, Ayılık, Camlık, Ilıcak, Ilımak, Kalıcı, Kıyacı, Kocalı, Kolacı, Ocaklı, Oymacı, Oymalı, Yakıcı, Yılmak, Yolmak,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Alıcı, Alkım, Ayıcı, Aylık, Camlı, Ilıca, Ilıma, Kalcı, Kalım, Kılma, Kımıl, Kıyam, Kıyım, Kıyma, Kolay, Koyma, Layık, Lokma, Malcı, Olmak, Oyacı, Oyalı, Oymak, Yakım, Yalım, Yıkım, Yıkma, Yılık, Yılkı, Yılma, Yolak, Yolma,

4 Harfli Kelimeler

Acyo, Akıl, Akım, Aklı, Alık, Alım, Ayık, Aylı, Ayol, Cılk, Ilık, Ilım, Kayı, Kıya, Kıyı, Koca, Kola, Koma, Loca, Mayo, Moka, Mola, Ocak, Olay, Olma, Omca, Oyma, Yakı, Yalı, Yıkı, Yoma,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Alo, Ayı, Cam, Cık, Kal, Kam, Kay, Kıl, Kol, Kom, Koy, Lak, Lam, Lok, Mal, Oma, Oya, Yak, Yal, Yıl, Yok, Yol, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ay, La, Ok, Ol, Om, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.