OYLUMÖLÇÜM (TDK)

Derişimi bilinmeyen oylumdaki bir çözeltiye, derişimi bilinen bir ayraç katarak yapılan nicel çözümleme yöntemi.

Oylumölçüm kelimesi baş harfi O son harfi M olan bir kelime. Başında O sonunda M olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi Y , üçüncü harfi L , dördüncü harfi U , beşinci harfi M , altıncı harfi Ö , yedinci harfi L , sekizinci harfi Ç , dokuzuncu harfi Ü , onuncu harfi M . Başı O sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRAÇ Nedir?


1 . Cümle içinde geçen bir sözü, metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay veya köşeli biçimde işaret, parantez.
2 . Kalınan sayfayı belirlemek amacıyla kitapların arasına konulan ince, uzun karton parçası, bellik.

BİLİNEN Nedir?

Değeri belli olan (nicelik), bilindik, malum: "Bilinenler cebirde alfabenin ilk harfiyle gösterilir: a, b, c, d..."- .

BİLİNMEYEN Nedir?

Değeri belli olmayan, bilinmedik (nicelik), bilinmez, meçhul: "Cebirde bilinmeyenler şu harflerle gösterilirler: x, y, z."- .

ÇÖZELTİ Nedir?

Çözünme sonucu ortaya çıkan madde.

ÇÖZÜMLEME Nedir?


1 . Çözümlemek işi.
2 . dil bilgisi Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil.
3 . dil bilgisi Kelimenin kökünü bulup eklerini gösterme.
4 . edebiyat Bir metni belirli yöntemlere bağlı kalarak gözden geçirme, tahlil.
5 . felsefe Herhangi bir konunun, bir nesnenin düşüncede veya gerçeklikte kurucu parçalarına ayrılmak yoluyla yapısının, işleyişinin ve gelişim yasalarının ortaya konması işlemi.
6 . kimya Bir maddenin birleşimindeki yalın cisimlerin niteliğini veya niceliğini anlamak için yapılan işlem, tahlil, analiz.
7 . matematik Bir sayıyı onluk ve birliklerine ayırıp yazma.

DERİ Nedir?


1 . İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten: "Bütün kemikleri, ince bir deri altında birer birer sayılıyordu."- P. Safa.
2 . sıfat Bu tabakadan yapılmış: "Üstünde yine o siyah deri pardösüsü, kolunda siyah deri çantası."- N. Cumalı.
3 . İşlenerek kullanılır duruma getirilmiş hayvan postu.
4 . Soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar.

DERİŞİM Nedir?

Bir ortamda bulunan belirli bir maddenin kütle veya hacminin içinde bulunduğu ortamın kütle veya hacmine oranı, konsantrasyon.

KATAR Nedir?


1 . Tren: "Bugün beş katar kalkacak."- .
2 . Taşıt dizisi: "Otomobil katarı. Yük katarı."- .
3 . Bir arada giden veya uçan hayvan dizisi.

NİCEL Nedir?

Nicelik bakımından, nicelikle ilgili, kantitatif.

OYLUM Nedir?


1 . İçi oyulmuş, çukur duruma getirilmiş.
2 . isim Resimde derinlik, üç boyutluk etkisi, mimarlıkta mekân karşılığı.
3 . isim Hacim.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YÖNTEM Nedir?


1 . Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.
2 . Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

L L M M O U Y Ç Ö Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Moymul,

5 Harfli Kelimeler

Olçum, Oylum, Ölçüm, Yollu,

4 Harfli Kelimeler

Muço, Oyum, Öçlü, Ölçü, Ölüm,

3 Harfli Kelimeler

Çöl, Çul, Mum, Ölü, Yol, Yom,

2 Harfli Kelimeler

Ol, Om, Oy, Öç, Uç, Üç, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.