OYLAŞLIK (TDK)

Oylaşım niteliğinde olan şey.

Oylaşlık kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi Y , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ş , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı O sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

NİTE Nedir?

Nasıl, niçin.

NİTEL Nedir?

Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OYLAŞIM Nedir?

Bir sorun ya da konuyu ileri sürerek tartışma.

A I K L L O Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kolalı, Olaylı, Yaşlık,

5 Harfli Kelimeler

Alkış, Alkol, Allık, Aşlık, Aylık, Kalış, Kaşlı, Kayış, Kışla, Kolay, Layık, Lokal, Oyalı, Yakış, Yaşlı, Yolak,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akış, Aklı, Alık, Alış, Allı, Aşık, Ayık, Aylı, Ayol, Kayı, Kıya, Kloş, Kola, Koşa, Olay, Yakı, Yalı,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alo, Aşı, Aşk, Ayı, Kal, Kaş, Kay, Kıl, Kış, Kol, Koy, Lak, Lal, Lok, Loş, Oya, Şak, Şal, Şık, Şok, Yak, Yal, Yaş, Yıl, Yok, Yol,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Aş, Ay, La, Ok, Ol, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.