OVUNMAK (TDK)

Ovma işi yapılmak.

Ovunmak kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi V , üçüncü harfi U , dördüncü harfi N , beşinci harfi M , altıncı harfi A , yedinci harfi K . Başı O sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OVMA Nedir?

Ovmak işi.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

A K M N O U V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Ovunmak,

6 Harfli Kelimeler

Okunma, Ovunma,

5 Harfli Kelimeler

Kavun, Konma, Konum, Kovan, Kovma, Kuman, Okuma, Onmak, Ovmak, Vakum,

4 Harfli Kelimeler

Kamu, Kano, Koma, Konu, Kova, Kuma, Mano, Maun, Moka, Nova, Onma, Onum, Ovma,

3 Harfli Kelimeler

Kam, Kan, Kav, Kom, Kov, Kum, Nam, Nom, Oma, Ona, Ova, Van,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, Av, Ok, Om, On, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.