OVDURMAK (TDK)

Ovma işini yaptırmak: "Başdoktor birkaç günden beri genç bir hasta bakıcı kızı odasına alarak ayaklarını ovduruyormuş."- R. N. Güntekin.

Ovdurmak kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi V , üçüncü harfi D , dördüncü harfi U , beşinci harfi R , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı O sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYAK Nedir?


1 . Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.
2 . Bacak.
3 . Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri: "İskemlenin bir ayağı kırık. Bu köprünün dört ayağı var."- .
4 . Vücudun belden aşağı bölümü: "Ayağına bir pantolon çekti."- .
5 . Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi: "Senin ayağınla köye akşama kadar varamayız."- .
6 . Basamak.
7 . Fut.
8 . Futun küpü alınarak hesaplanan değer.
9 . halk ağzında Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste.
10 . eskimiş Yarım arşın veya 30,
5 cm uzunluğundaki ölçü birimi, kadem. 1
1 . coğrafya Göl ayağı. 1
2 . edebiyat Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. 1
3 . edebiyat Halk edebiyatında uyak: "Mânicilerin kafa yormadan buldukları ayaklar Cenap'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler."- S. Birsel. 1
4 . matematik Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta: "Dikme ayağı."- . 1
5 . spor Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. 1
6 . spor Altılı ganyanda yer alan her bir koşu.

BAKICI Nedir?


1 . Bakma işiyle görevlendirilen kimse: "Ustanın anası yatalak oldu, yanına başka bir bakıcı kocakarı tuttum."- A. Gündüz.
2 . Genellikle çocuk, yaşlı ve hastalara bakma işiyle görevli kimse.
3 . Yeme içme, barınma ve eğitim karşılığında bakıcılık görevi yapan kimse.
4 . Bir şeyi satın almayı düşünmeden yalnızca bakarak ilgilenen kimse: "Anlaşılıyor, alıcı değil, bakıcısın. Alıcı suratı yok sende pek."- H. Taner.
5 . Yabancı ülkede bir aile yanında kalarak eğitimini sürdüren ve aynı zamanda o evin çocuklarına bakan kimse.
6 . Falcı: "Bakıcılara, niyet kuyularına, Tezveren Dede'ye gitti."- Ö. Seyfettin.

BERİ Nedir?


1 . Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı: "Biraz beriye geliniz."- .
2 . sıfat Bu uzaklıkta bulunan: "Ağaçlardan, karanlığın beri tarafına doğru bir nehir akışı var."- S. F. Abasıyanık.
3 . edat -den bu yana: "Kar sabahtan beri yağmıştı."- S. F. Abasıyanık.

BİRKAÇ Nedir?


1 - Çok olmayan, az sayıda, az.
2 - Az sayıda kimse.

GENÇ Nedir?


1 . Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı: "Genç kızı bir gece pencerede görmüştü."- H. Taner.
2 . Gelişmesini tamamlamamış olan (bitki, hayvan): "Genç ağaç. Genç at."- .
3 . Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
4 . Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.
5 . mecaz Yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan: "Atatürk'ün tabutu arkasından ağlayan on beş milyon Türk'ün yaşadığı, genç Türkiye mutluydu."- B. Felek.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

OVMA Nedir?

Ovmak işi.

YAPTIRMA Nedir?

Yaptırmak işi.

YAPTIRMAK Nedir?

Yapmasını sağlamak, yapmasına imkân vermek: "Uzatmayalım, yeni yaptırdığım smokini giydim."- B. Felek.

A D K M O R U V Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Kovdurma, Ovdurmak,

7 Harfli Kelimeler

Ovdurma,

6 Harfli Kelimeler

Dokuma, Durmak, Koruma, Vurmak,

5 Harfli Kelimeler

Domur, Doruk, Dorum, Durak, Durma, Duvak, Duvar, Kadro, Komar, Kovma, Kumar, Kuram, Kurma, Makro, Moruk, Okuma, Ovmak, Vakum, Vakur, Vurma,

4 Harfli Kelimeler

Akor, Akur, Amor, Avro, Daru, Doku, Doru, Dram, Duka, Duma, Kamu, Karo, Koma, Kora, Koru, Kova, Krom, Kuma, Kura, Mark, Moda, Moka, Odak, Okar, Okur, Omur, Orak, Ordu, Ovma, Roda, Roka, Ruam, Umar,

3 Harfli Kelimeler

Ark, Dam, Dar, Dav, Dok, Dua, Kam, Kar, Kav, Kod, Kom, Kor, Kov, Kum, Kur, Mor, Oda, Oma, Ora, Ova, Ram, Rom, Rum, Var,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, Ar, Av, Do, Od, Ok, Om, Ra, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.