OTURULMAK (TDK)

Oturma işi yapılmak: "Akşam ezanı sularında sofraya oturulurdu."- A. Ş. Hisar.

Oturulmak kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi T , üçüncü harfi U , dördüncü harfi R , beşinci harfi U , altıncı harfi L , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı O sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

EZAN Nedir?

Müslümanlıkta namaz vaktini bildirmek için müezzinin yüksek sesle yaptığı çağrı: "Emirgân Camiinden yankılanan sabah ezanını duydular."- A. İlhan.

HİSAR Nedir?

Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen. hisar (II) isim, eskimiş, müzik Arapça §i¹¥r
1 . Klasik Türk müziğinde bir birleşik makam.
2 . Klasik Türk müziğinde re diyez notası.

OTURMA Nedir?


1 . Oturmak işi.
2 . Kısa süre için konukluğa gitme: "Yemeğini yedikten sonra gece Vehbi Dedeye oturmaya gitti."- H. E. Adıvar.

SOFRA Nedir?


1 . Masa, sini vb. şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu: "Yemek vakti gelmiş, misafirler sofraya oturmuşlardı."- R. N. Güntekin.
2 . Birlikte yemek yiyenlerin tümü: "Bizim sofra çok şendir."- .
3 . Genellikle tekerlek biçiminde, üzerinde yemek de yenebilen ayaklı hamur tahtası: "Bir gün sofra masasının altına saklanmıştım da beni bir türlü bulamamıştın."- Y. K. Karaosmanoğlu.
4 . Halı göbeğinde daire biçimindeki çiçekli bölüm.
5 . halk ağzında Anüs: "Çocuğun sofrası dışarı fırlamış."- .

SULARINDA Nedir?

Saat gibi kelimelerle birlikte yaklaşık zaman bildiren bir söz, raddelerinde: "Akşam ezanı sularında sofraya oturulurdu."- A. Ş. Hisar.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

YAPILMA Nedir?


1 . Yapılmak işi.
2 . sıfat Yapılmış: "Eve gelince sokak elbiselerini, yumuşak Fransız flanelinden yapılma ev elbiseleriyle değiştirirdi."- C. Uçuk.

YAPILMAK Nedir?


1 . Yapma işine konu olmak: "Yalı, bolluk zamanında yapılmış çok pencereli, iki katlı yayvan bir binadır."- B. Felek.
2 . mecaz Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

A K L M O R T U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Oturulmak,

8 Harfli Kelimeler

Kurtulma, Okutulma, Oturulma,

7 Harfli Kelimeler

Akortlu, Armutlu, Kurulma, Kurutma, Oturmak, Ulutmak, Utulmak,

6 Harfli Kelimeler

Komuta, Koruma, Kromlu, Kumral, Kurtlu, Kuruma, Maktul, Morluk, Morula, Mutlak, Oktrua, Okutma, Oturak, Oturma, Oturum, Rumluk, Tomruk, Torlak, Torluk, Ulumak, Ulutma, Utulma,

5 Harfli Kelimeler

Akort, Armut, Komar, Komut, Koral, Kotra, Kumar, Kumla, Kumlu, Kumru, Kumul, Kural, Kuram, Kurma, Kurul, Kurum, Kurut, Kutlu, Kutur, Lokma, Lokum, Lorta, Makro, Maktu, Makul, Marul, Moral, Moruk, Murat, Mutlu, Okuma, Olmak, Oluru, Ortak, Ortam, Otlak, Otluk, Toklu, Tomak, Tomar,

4 Harfli Kelimeler

Akor, Akur, Akut, Alto, Amor, Amut, Aort, Atol, Atom, Kamu, Karo, Kart, Klor, Kola, Koma, Kora, Kort, Koru, Kota, Kral, Krom, Kula, Kulu, Kuma, Kura, Kurt, Kuru, Kutu, Kuut, Lort, Lota, Lutr, Malt, Mark, Mart, Moka, Mola, Murt, Muta, Okar,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Alt, Ark, Art, Aut, Kal, Kam, Kar, Kat, Kol, Kom, Kor, Kot, Kul, Kum, Kur, Kut, Lak, Lam, Lok, Lor, Lot, Mal, Mat, Mor, Mut, Oma, Ora, Ram, Rol, Rom, Rot, Rum, Tak, Tal, Tam, Tar, Tok, Tol, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, At, La, Ok, Ol, Om, Ot, Ra, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.