OTURACAK (TDK)

Sandalye, tabure, kanepe gibi üstüne oturulan şey.

Oturacak kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi T , üçüncü harfi U , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi C , yedinci harfi A , sekizinci harfi K . Başı O sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KANEPE Nedir?

Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk, çekyat: "Kanepe ile koltuklardan ikisini indirir, aşağıya çekidüzen veririz."- R. H. Karay. kanepe (II) isim (kane'pe) Fransızca canapé Genellikle çay ve kokteyller için hazırlanan, peynir, sucuk, salam vb. şeylerle süslenen çok küçük ekmek.

SANDAL Nedir?

Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album).

SANDAL Nedir?

Yalnız tabanı bulunan, ayağa kordon ve kayışla bağlanan açık ayakkabı.

SANDALYE Nedir?


1 . Arkalıklı, kol koyacak yerleri olmayan, bir kişilik oturma eşyası: "Sandalyelerimizden doğrulduk, el sıktık, yer gösterdik."- R. H. Karay.
2 . mecaz Makam, koltuk, mevki: "Bunların gençliğe karşı aldıkları vaziyeti ben biraz sandalye vehminden doğmuş telakki ediyorum."- H. E. Adıvar.

TABU Nedir?


1 . Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç.
2 . sıfat Yasaklanarak korunan (nesne, kelime, davranış).
3 . sıfat, toplum bilimi Tekinsiz.

TABUR Nedir?


1 . Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasındaki asker birliği: "Gönderilecek askerin sekiz tabur olmasında büyük isabet vardır."- S. Birsel.
2 . Küme, yığın, grup.

TABURE Nedir?

Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle: "Kapkara kesilmiş meşe ağacından masalar, tabureler, yer iskemleleri dolu idi."- S. F. Abasıyanık.

ÜSTÜNE Nedir?


1 . İlişkin, üzerine, dair: "Arkadaşım aşk ve evlilik üstüne konuşulacak şeyler bulmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Hesabına: "Kahveci içilen kahveleri Esat Ağanın üstüne yazıyor."- M. Ş. Esendal.
3 . ...-e göre, uygun olarak: "Paris'e yazıldı. Oradan ölçü üstüne gönderdiler, insan Paris'e kendi gidip diktirmeli."- M. Ş. Esendal.
4 . ...-den sonra: "Ben rakının üstüne şarap içmem diyecek oldu."- H. Taner.
5 . Kendinden önce gelen sözün ikileme biçiminde anlamını pekiştirmek ve sıklığını ifade etmek için kullanılan bir söz: "Memleketten mektup mektup üstüne para istemiyorlardı o sıralarda..."- S. F. Abasıyanık.

A A C K O R T U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Oturacak,

6 Harfli Kelimeler

Oktrua, Ortaca, Oturak,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akort, Aktar, Carta, Katar, Kotra, Kurca, Ortak, Tarak, Torak,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Acur, Akar, Akor, Akur, Akut, Aort, Arak, Arka, Atak, Caka, Cart, Cura, Kara, Karo, Kart, Koca, Kora, Kort, Koru, Kota, Kura, Kurt, Ocak, Okar, Okur, Orak, Orta, Raca, Roka, Rota, Taka, Toka, Trok, Tura,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ara, Ark, Art, Ata, Aut, Car, Cuk, Kar, Kat, Kor, Kot, Kur, Kut, Ora, Rot, Tak, Tar, Tok, Tor, Tur, Uca,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Ar, At, Ok, Ot, Ra, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.