OTOSKOPİ (TDK)

Otoskopla yapılan kulak muayenesi.

Otoskopi kelimesi baş harfi O son harfi İ olan bir kelime. Başında O sonunda İ olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi T , üçüncü harfi O , dördüncü harfi S , beşinci harfi K , altıncı harfi O , yedinci harfi P , sekizinci harfi İ . Başı O sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KULAK Nedir?


1 . Başın her iki yanında bulunan işitme organı: "Kulaklarımın uğultusu içinde, söylediği lakırtıların hiçbirini duymuyordum."- H. C. Yalçın.
2 . anatomi Bu organın, sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü: "Elleriyle kulaklarını tıkayıp yatağının yanında tortop oldu."- H. E. Adıvar.
3 . Balıklarda başın iki yanında bulunan ve ağızdan alıp solungaçlardan geçirdiği suyu dışarıya vermeye yarayan yarıklardan her biri.
4 . müzik Telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu.
5 . Sabanın toprağa giren kısmının iki yanında bulunan ve toprağı yollara dökmeye yarayan parça.
6 . coğrafya Akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri.
7 . mecaz Seslerin uygunluğunu seçebilme ve değerlendirebilme yeteneği.

MUAYENE Nedir?


1 . Bir kimsenin hasta olup olmadığını veya hastalığın ne olduğunu araştırma: "En son bir de kan muayenesi yaptılar."- S. F. Abasıyanık.
2 . Gözden geçirme, araştırma, yoklama, kontrol: "Gümrük muayenesi."- .

OTOSKOP Nedir?

Dış kulak yolunu, zarını muayene etmeye yarayan araç.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

K O O O P S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Otopsi,

5 Harfli Kelimeler

İstop, Oksit, Oosit, Optik, Topik,

4 Harfli Kelimeler

İsot, Kist, Piko, Pist, Post, Spot, Stok, Stop, Tipo,

3 Harfli Kelimeler

Kip, Kit, Kot, Pik, Pis, Pos, Pot, Sik, Sit, Ski, Tik, Tip, Tok, Top, Tos,

2 Harfli Kelimeler

İp, İs, İt, Ki, Ok, Ot, Si, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.