OTORADYOGRAFİ (TDK)

Bileşiminde yayımlarıyla duyar tabakayı etkileyecek radyoaktif bir maddede bulunan bir nesnenin bir fotoğraf kağıdı üzerine bıraktığı iz.

Otoradyografi kelimesi baş harfi O son harfi İ olan bir kelime. Başında O sonunda İ olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi T , üçüncü harfi O , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi D , yedinci harfi Y , sekizinci harfi O , dokuzuncu harfi G , onuncu harfi R , onbirinci harfi A , onikinci harfi F , onüçüncü harfi İ . Başı O sonu İ olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

BİLEŞİM Nedir?


1 . Bileşme işi: "Mustafa Kemal, Dil Kurumunu, Tarih Kurumunu ulusal bir bileşim yaratılsın, ulusal bir bilinç doğsun diye kurmuş..."- A. İlhan.
2 . kimya İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip: "Suyun bileşiminde hidrojenle oksijen vardır."- .
3 . kimya Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin tamamı.
4 . kimya Bileşme sonucu oluşan cisim.

DUYAR Nedir?


1 . Duygulu, duygun, duyarlı, hassas.
2 . Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan: "Duyar bölge."- .

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

FOTOĞRAF Nedir?


1 . Çeşitli araç ve malzeme kullanarak görüntüyü özel bir yüzey üzerinde sabitleme.
2 . Bu yöntemle aktarılarak çoğaltılan resim, foto: "Bir de yadigâr olmak üzere fotoğraf bıraktı."- Ö. Seyfettin.

MADDE Nedir?


1 . Duyularla algılanabilen nesne.
2 . Bir cismi oluşturan öge, öz: "Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır."- .
3 . Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm: "Kanun tatbikatında merhamet bilmez. Suçları maddeleriyle ölçer. Hükmünü verir, çarpar."- H. R. Gürpınar.
4 . Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri: "Bir uzmanla buluşacağı zaman ansiklopediyi açar, o konuyla ilgili maddeyi okur."- S. Birsel.
5 . Para, mal vb. ile ilgili şey: "Maddeye önem vermek."- .
6 . Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.
7 . fizik Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek.
8 . kimya Molekül.

NESNE Nedir?


1 . Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje: "Ağzımıza koyduğumuz şey değil, tadını tuzunu bildiğimiz nesne değil."- S. M. Alus.
2 . dil bilgisi Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç: ""Ali bir kitap almış" cümlesinde "kitap" nesnedir."- .
3 . felsefe Öznenin dışında kalan her konu, obje: "Her nesne ve olaya alaycı bir gözle bakmak ilkesinden yola çıkar bu görüş."- S. Birsel.

RADYOAKTİF Nedir?

Işınetkin.

TABA Nedir?


1 . Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

TABAK Nedir?


1 . Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap: "Kadın masaya tabak, kaşık koyuyor."- A. Gündüz.
2 . sıfat Bu kabın alacağı miktarda olan.

TABAKA Nedir?


1 . Katman: "Madenin üzerindeki kalın toprak tabakası kaldırılıyor."- .
2 . Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt.
3 . Derece.
4 . toplum bilimi Katman: "Bu insan nehrinin en aşağı tabakası, ipsiz takımıdır."- S. Birsel.

ÜZERİNE Nedir?


1 . Üstüne.
2 . Hakkında: "Dil üzerine bir yazı."- .
3 . ...-den dolayı: "Onun gelmesi üzerine ortalık düzeldi. Bu söz üzerine herkes rahat etti."- .
4 . ...-den sonra: "Bunca hazırlık üzerine yola çıkmamak insanı üzer."- .

YAYIM Nedir?


1 . Yayma işi.
2 . Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir: "Kitap ve gazete yayımı işi bizim can davamızdır."- R. N. Güntekin.
3 . Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir.

A A D F G O O O R R T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Radyografi,

9 Harfli Kelimeler

Orografya, Radyofoto,

8 Harfli Kelimeler

Oratoryo, Otografi, Tarafgir,

7 Harfli Kelimeler

Otograf, Yadigar,

6 Harfli Kelimeler

Agrafi, Ararot, Fiyort, Grafit, Ortada, Otogar, Otoray, Toygar,

5 Harfli Kelimeler

Agora, Agraf, Aidat, Ariya, Atari, Datif, Digor, Diyar, Fagot, Farad, Fayda, Firar, Fiyat, Fodra, Frigo, Gadir, Gaita, Gayda, Gayri, Giray, Gitar, Grado, İdrar, İfrat, İftar, Orada, Oraya, Ortay, Radar, Radyo, Rafit, Rafya, Rotor, Tafra, Taraf, Tarif, Tayfa, Tayga, Toyga, Trafo,

4 Harfli Kelimeler

Aday, Afat, Aort, Araf, Arda, Argo, Arif, Arya, Ayar, Dair, Dara, Dart, Data, Diya, Drog, Fora, Fota, Foto, Foya, Gard, Gato, Gayr, İfta, İrat, İtfa, İyot, Orta, Orya, Riya, Roda, Rota, Taya, Tayf, Tifo, Trio, Yafa, Yara, Yoga, Yogi,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Adi, Afi, Aft, Ait, Ara, Ari, Art, Ata, Ati, Aya, Dar, Far, Fay, Fit, Gaf, Gar, Gri, İfa, İta, Oda, Ora, Org, Oya, Raf, Ray, Rot, Tar, Tay, Tor, Toy, Yad, Yar, Yat,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Af, Ar, At, Ay, Do, Fa, İt, Od, Of, Ot, Oy, Ra, Ta, Ti, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.