OTOKRİTİK (TDK)

Öz eleştiri: "Dostun bana otokritiğini yap dedi, ben de kendimi eleştirdim durdum."- A. Erhat.

Otokritik kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi T , üçüncü harfi O , dördüncü harfi K , beşinci harfi R , altıncı harfi İ , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı O sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BANA Nedir?

Ben zamirinin yönelme durumu ekli biçimi.

ELEŞTİRİ Nedir?


1 . Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit: "Fırkacılık, karşıya sövüp saymadan çamur atmadan çok önce hatta karşıyı eleştiriden önce, kendi ilke ve amaçlarını, uygulama yöntemlerini anlatmak olmalıydı."- T. Buğra.
2 . edebiyat Bir edebiyat veya sanat eserini her yönüyle değerlendirerek anlaşılmasını sağlamak amacıyla yazılan yazı türü, tenkit, kritik.
3 . felsefe Özellikle bilginin temellerini ve doğruluk durumunu inceleme, sınama, yargılama: "Zengin seçenekleri dinlerken siz de muhayyilenizi, eleştiri bilincinizi bilemiş olurdunuz."- H. Taner.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

K K O O R T T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Otokritik,

6 Harfli Kelimeler

Kirkit, Kritik, Tiroit,

5 Harfli Kelimeler

Kokot, Kriko, Kroki, Orkit, Tirit, Torik, Triko,

4 Harfli Kelimeler

İtki, Koro, Kort, Titr, Toto, Trio, Trok,

3 Harfli Kelimeler

İki, İri, İti, Kik, Kir, Kit, Kok, Kor, Kot, Rot, Tik, Tok, Tor,

2 Harfli Kelimeler

İt, Ki, Ok, Ot, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.