OTOEROTİZM (TDK)

Kişinin kendi vücudu üzerinde cinsel etkinliklerde bulunma sapıncı.

Otoerotizm kelimesi baş harfi O son harfi M olan bir kelime. Başında O sonunda M olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi T , üçüncü harfi O , dördüncü harfi E , beşinci harfi R , altıncı harfi O , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi M . Başı O sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

CİNSEL Nedir?

Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

ETKİN Nedir?


1 . Hareketli, işleyen, çalışan, etkili, faal, aktif, dinamik.
2 . felsefe Fiilde bulunan, etkinlik gösteren, edilgin karşıtı.
3 . kimya Kimyasal tepkimelere katılma yatkınlığı gösteren (molekül, atom).

ETKİNLİK Nedir?


1 . Etkin olma durumu, müessiriyet.
2 . Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite.
3 . felsefe Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği.
4 . ruh bilimi Bir canlının iç veya dış uyaranların etkisiyle giriştiği çalışma durumu.
5 . toplum bilimi İnsanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

ÜZERİNDE Nedir?


1 . Üstünde: "Donanan minareler sanki yolun üzerinde yakılan meşalelerdir."- R. E. Ünaydın.
2 . ... ile ilgili, üzerine: "Hacı Ömer'in hatırı için gecelerce başımı soğuk su ile ıslatarak kitaplar üzerinde çalıştım."- R. N. Güntekin.

E M O O O R T T Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Otoerotizm,

8 Harfli Kelimeler

Motorize,

7 Harfli Kelimeler

Emoroit, Erotizm, İzoterm, Otorite,

6 Harfli Kelimeler

İzomer, Termit, Titrem,

5 Harfli Kelimeler

İmroz, Metot, Metro, Mitoz, Morto, Motor, Ortez, Ortoz, Otizm, Remiz, Rozet, Teizm, Temiz, Teori, Terim, Terzi, Tetir, Totem,

4 Harfli Kelimeler

Emir, Erim, İtme, Meri, Mert, Remi, Rize, Roze, Tire, Titr, Toto, Trio,

3 Harfli Kelimeler

Eti, Met, Mir, Mit, Mor, Ret, Rom, Rot, Tem, Ter, Tez, Tim, Tiz, Tor, Toz, Zem, Zer, Zir, Zom, Zor,

2 Harfli Kelimeler

Em, Er, Et, İm, İt, İz, Me, Mi, Om, Ot, Re, Te, Ti, Ze,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.