OTOBÜS (TDK)

Yolcu taşıyan, motorlu büyük taşıt.

Otobüs kelimesi baş harfi O son harfi S olan bir kelime. Başında O sonunda S olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi T , üçüncü harfi O , dördüncü harfi B , beşinci harfi Ü , altıncı harfi S . Başı O sonu S olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

MOTORLU Nedir?

Motorla çalışan: "Fethi Bey'in çift kanatlı, tek motorlu uçağı ile uçuşunu izledik."- N. Cumalı.

TAŞIT Nedir?

Taşıma aracı.

YOLCU Nedir?


1 . Yolculuğa çıkmış kimse.
2 . Yolculuğa çıkmaya hazırlanan kimse: "Gişelerin önünde işsiz güçsüzler, erken gelen yolcular dolanıyordu."- N. Cumalı.
3 . mecaz Doğması beklenen çocuk.
4 . mecaz İyileşmesi umutsuz hasta.
5 . mecaz İşten çıkarılması beklenen kimse.

B O O S T Ü Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Otobüs,

4 Harfli Kelimeler

Büst, Obüs,

3 Harfli Kelimeler

Bot, Süt, Tos, Üst,

2 Harfli Kelimeler

Ot, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.