OTELCİLİK (TDK)


1 . Otel sahibi olma durumu.
2 . Otel işletme işi: "Çölden geçecekler hep bu köyde kaldıkları için burada bir çeşit ilkel otelcilik hissi vardı."- H. E. Adıvar.

Otelcilik kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi T , üçüncü harfi E , dördüncü harfi L , beşinci harfi C , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı O sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BURADA Nedir?

Bu yerde: "Bu biraz kalın ve çekici sesi ilk defa yine burada duymuştu."- H. E. Adıvar.

ÇEŞİT Nedir?


1 . Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner.
2 . Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.
3 . sıfat Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GEÇE Nedir?

(Herhangi bir saat başını) Geçerek, geçerken.

HİSSİ Nedir?

Duygusal.

İLKEL Nedir?


1 . İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif: "İran'da ve Afganistan'da bu aşiretleri idare edenlerin ilkel planda kalmış menfaatleri var."- Ç. Altan.
2 . Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.
3 . isim Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad.
4 . mecaz Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz.
5 . felsefe Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif.

İŞLETME Nedir?


1 . İşletmek işi.
2 . Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum: "Adam, büyük bir film işletme ortaklığının sahibiydi."- N. Cumalı.
3 . Bu kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi.
4 . İş yeri.

OTEL Nedir?

Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence vb. hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme: "Beyoğlu civarında bir otelde yatmıştım."- S. F. Abasıyanık.

OTELCİLİK Nedir?


1 . Otel sahibi olma durumu.
2 . Otel işletme işi: "Çölden geçecekler hep bu köyde kaldıkları için burada bir çeşit ilkel otelcilik hissi vardı."- H. E. Adıvar.

SAHİ Nedir?

Gerçekten, gerçek olarak: "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"- .

C E K L L O T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Otelcilik,

7 Harfli Kelimeler

Ciltlik, Elitlik, Eltilik,

6 Harfli Kelimeler

Ciklet, Ciltli, Etkili, İletki, İlkeci, Otelci, Telcik,

5 Harfli Kelimeler

Celil, Ekici, Ekili, Elcik, Ellik, Etlik, İleti, İlkel, İllet, İtlik, Kelli, Kilit, Killi, Kitle, Kolit, Likit, Oleik, Tecil, Tekil, Tekli, Telli, Tikel, Tilki,

4 Harfli Kelimeler

Celi, Cilt, Ekli, Ekol, Ekti, Elci, Elik, Elit, Elli, Elti, Etik, Etil, Etki, Etli, Etol, İlik, İlke, İlle, İtki, Kile, Kilo, Koli, Lice, Liet, Otel, Tike,

3 Harfli Kelimeler

Cet, Eko, Elk, Eti, İki, İle, İlk, İti, Kel, Ket, Kil, Kit, Kol, Kot, Lok, Lot, Ole, Tek, Tel, Tik, Tok, Tol,

2 Harfli Kelimeler

Ce, Ek, El, Et, İl, İt, Ke, Ki, Le, Ok, Ol, Ot, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.