OTANTİK (TDK)

Eskiden beri mevcut olan özelliklerini taşıyan: "Otantik bir kıyafet."- .

Otantik kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi T , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi T , altıncı harfi İ , yedinci harfi K . Başı O sonu K olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BERİ Nedir?


1 . Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı: "Biraz beriye geliniz."- .
2 . sıfat Bu uzaklıkta bulunan: "Ağaçlardan, karanlığın beri tarafına doğru bir nehir akışı var."- S. F. Abasıyanık.
3 . edat -den bu yana: "Kar sabahtan beri yağmıştı."- S. F. Abasıyanık.

ESKİDEN Nedir?

Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema: "Maşallah... Seni eskiden tanıyora benziyor."- M. Yesari.

KIYA Nedir?

Adam öldürme suçu, cinayet.

KIYAFET Nedir?


1 - Kılık, giyinme biçimi.
2 - Resmi giysi.

MEVCUT Nedir?


1 . Bir topluluğu oluşturan bireylerin tümü: "Okulun öğrenci mevcudu."- .
2 . sıfat Var olan, bulunan: "Gerçi, bir nevi karaborsa mevcuttu ama bundan faydalanmak hem alan hem satan için hayli tehlikeli idi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİK Nedir?

Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Her kadının kendine göre bir özelliği oluyor."- H. Taner.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

A K N O T T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Otantik,

6 Harfli Kelimeler

Oktant,

5 Harfli Kelimeler

Akont, Antik, İntak, Kanto, Katot, Kotan, Nakit, Nokta, Oktan, Takti, Titan, Tokat, Tonik,

4 Harfli Kelimeler

Akit, Anot, Atik, İkna, İkon, İnak, İnat, Kain, Kani, Kano, Kant, Kati, Koni, Kont, Kota, Nato, Nota, Onat, Takt, Tank, Toka,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ati, İka, İta, Kan, Kat, Kin, Kit, Kot, Not, Ona, Tak, Tan, Tat, Tik, Tin, Tok, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, At, İn, İt, Ki, Ok, On, Ot, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.