OSMANLICA (TDK)

bakınız Osmanlı Türkçesi. Osmanlıca (II) zarf (osmanlı'ca) Osmanlının tavrı ve hareketleri gibi: "Kız yürü yürü / Osmanlıca yürü"- Halk türküsü.

Osmanlıca kelimesi baş harfi O son harfi A olan bir kelime. Başında O sonunda A olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi S , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi I , sekizinci harfi C , dokuzuncu harfi A . Başı O sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

HALK Nedir?


1 . Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk: "Türk halkı."- .
2 . Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu: "Yahudi halkı."- .
3 . Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri: "Bağımsız Devletler Topluluğunun halkları."- .
4 . Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü: "Bütün köy halkı orada idi."- Ö. Seyfettin.
5 . Yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu: "Bilmiyorlar ki halk, halkın diliyle konuşan sanatkârla birliktir."- O. V. Kanık.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

OSMANLI Nedir?


1 . XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu'da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uyrukları: "O, eski defterleri çoktan kapatmış, Osmanlıya kucağını açmıştı"- T. Buğra.
2 . sıfat, mecaz Düşündüğünü çekinmeden, açıkça söyleyen, bulunduğu toplulukta yetki sahibi olan: "Benim bildiğim Osmanlı kadınlar dobra dobradır."- N. Cumalı.

OSMANLICA Nedir?

bakınız Osmanlı Türkçesi. Osmanlıca (II) zarf (osmanlı'ca) Osmanlının tavrı ve hareketleri gibi: "Kız yürü yürü / Osmanlıca yürü"- Halk türküsü.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

TÜRKÇE Nedir?


1 . Genel Türk dili: "Türk yavrusu hıçkırıklarını zapt edemeyerek Türkçe 'ben Bulgarca bilmem' dedi."- Y. K. Beyatlı.
2 . Türkiye Türkçesi.

TÜRKÇESİ Nedir?

Açık söylemek gerekirse, açıkçası: "Türkçesi, sen bu işi beceremedin."- .

TÜRKÜ Nedir?

Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume: "Kulak ver ki havasında bahçemizin / Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden / Bir türkü söylenmede kendiliğinden."- C. S. Tarancı.

A A C I L M N O S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Osmanlıca,

7 Harfli Kelimeler

Almancı, Aslanım, Islanma, Masalcı, Osmanlı, Salınma, Samanlı, Sancıma, Sanılma, Sonlama,

6 Harfli Kelimeler

Acınma, Alınma, Anacıl, Anasıl, Anılma, Anısal, Asılma, Asmalı, Islama, Lamacı, Manalı, Olanca, Sınama,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Alman, Analı, Anlam, Aslan, Camlı, Camsı, Canım, Canlı, Lonca, Malca, Malcı, Manas, Manca, Masal, Mason, Molas, Namlı, Nasıl, Olası, Onama, Salam, Salcı, Salma, Salon, Saman, Sanal, Sancı, Sanlı, Sanma, Sınma, Solma,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Amca, Anal, Anam, Anca, Anma, Asal, Asıl, Asım, Asla, Asma, Cana, Lama, Laso, Loca, Mala, Mana, Mano, Masa, Mola, Olma, Omca, Onca, Onma, Sala, Salı, Sana, Sanı, Sıla, Sıma, Soma,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ala, Alo, Ama, Ana, Anı, Asa, Ası, Cam, Can, Cıs, Lam, Lan, Mal, Mas, Nal, Nam, Nas, Nom, Oma, Ona, Ons, Sac, Sal, Sam, San, Sol, Som, Son,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, As, La, Ol, Om, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.