ORTOPEDİK (TDK)

Ortopedi ile ilgili olan: "Ortopedik sakatlık."- .

Ortopedik kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi O , beşinci harfi P , altıncı harfi E , yedinci harfi D , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı O sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ORTOPEDİ Nedir?


1 . Hekimliğin, çocuklardaki vücut biçimsizliklerini düzelten veya önleyen bir kolu.
2 . Vücutta kemikler, eklemler, kaslar, kirişler, sinirler gibi hareketi sağlayan organların bozukluklarını düzelten, tedavi eden cerrahi kolu.

SAKA Nedir?

Serçegillerden, başında ve boynunda kırmızı, sarı tüyler bulunan, güzel öttüğü için kafeste beslenen küçük bir kuş (Carduelis carduelis).

SAKAT Nedir?


1 - Vücudunda hasta ya da eksik bir yanı olan (canlı).
2 - Bozuk ya da eksik (şey).

SAKATLIK Nedir?


1 . Sakat olma durumu, malullük, maluliyet.
2 . Kaza, terslik: "Elinden bir sakatlık çıkmasın."- .
3 . mecaz Yanlış, kusur, hata: "Sakatlığın sebebini gayet iyi görmüştür. Bunun nasıl tamir edileceğini biliyor."- R. N. Güntekin.

D E K O O P R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Ortopedik,

8 Harfli Kelimeler

Ortopedi,

7 Harfli Kelimeler

Peridot, Torpido,

6 Harfli Kelimeler

Dertop, Direkt, Doktor, Erotik, İpotek, Kripto, Orkide, Tekdir, Teorik, Terkip, Tropik,

5 Harfli Kelimeler

Dekor, Derik, Dikte, Direk, Kepir, Kerti, Kirde, Korte, Kredi, Optik, Orkit, Perki, Piket, Poker, Porte, Porto, Rodeo, Roket, Tedip, Tekir, Teori, Tepik, Tepir, Tepki, Terki, Topik, Torik, Triko,

4 Harfli Kelimeler

Depo, Deri, Derk, Dert, Edik, Edip, Ekip, Ekti, Epik, Erik, Etik, Etki, İpek, Kedi, Kipe, Koro, Kort, Krep, Peki, Peri, Pert, Pide, Pike, Piko, Pire, Repo, Tepi, Terk, Tike, Tipo, Tire, Trio, Trok,

3 Harfli Kelimeler

Dek, Dik, Dip, Dok, Edi, Eko, Erk, Eti, İde, Kep, Ker, Ket, Kip, Kir, Kit, Kod, Kor, Kot, Pek, Pik, Pir, Pot, Ret, Rop, Rot, Tek, Ter, Tik, Tip, Tok, Top, Tor,

2 Harfli Kelimeler

De, Do, Ek, Er, Et, İp, İt, Ke, Ki, Od, Ok, Ot, Pe, Re, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.