ORTOKLAZ (TDK)

Dik açı biçiminde ayrıtları olan, billurları parça hâlinde dilinen bir çeşit potasyum feldspat, ortoz.

Ortoklaz kelimesi baş harfi O son harfi Z olan bir kelime. Başında O sonunda Z olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi O , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Z . Başı O sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYRIT Nedir?

İki düzlemin arakesiti.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİLLUR Nedir?


1 . Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim: "Su buharı billur durumunda donunca kar olur."- .
2 . Kesme cam, kristal: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat."- R. H. Karay.
3 . sıfat Bu maddeden yapılmış: "Su sesi ve kanat şakırtısından / Billur bir avize Bursa'da zaman."- A. H. Tanpınar.
4 . halk ağzında Koç yumurtası.
5 . sıfat Duru, temiz ve akıcı: "Onu görmek, billur sesini dinlemek, elinden bir şey içmek."- A. İlhan.

ÇEŞİT Nedir?


1 . Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nev: "Her çeşit insanı kavrayacak bir sunuş tarzı vardı."- H. Taner.
2 . Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.
3 . sıfat Türlü: "Bu camilerin her biri başka planda başka çeşittir."- Y. K. Beyatlı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

ORTOZ Nedir?

Ortoklaz.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

POTASYUM Nedir?

Atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10, yoğunluğu 0,8
7 olan, 62,
5 °C'de eriyen, 1
5 °C'de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan, potasyum hidroksit içinde bulunan bir element (simgesi K).

A K L O O R T Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ortoklaz,

6 Harfli Kelimeler

Kloroz, Laktoz, Otokar, Torlak,

5 Harfli Kelimeler

Akort, Arkoz, Kolza, Koral, Korza, Kotra, Lakoz, Lorta, Ortak, Ortoz, Otlak, Takoz, Torak, Zorla,

4 Harfli Kelimeler

Akor, Alto, Aort, Atol, Azol, Azot, Karo, Kart, Klor, Kola, Kora, Koro, Kort, Kota, Koza, Kral, Lort, Lota, Okar, Olta, Orak, Oral, Orta, Roka, Rota, Roza, Talk, Tarz, Toka, Trok, Trol, Zoka,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Alt, Ark, Art, Arz, Kal, Kar, Kat, Kaz, Kol, Kor, Kot, Koz, Lak, Laz, Lok, Lor, Lot, Ora, Rol, Rot, Tak, Tal, Tar, Tok, Tol, Tor, Toz, Zar, Zat, Zor,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, At, Az, La, Ok, Ol, Ot, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.