ORTAKYAŞAM (TDK)

Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir işbirliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu, °simbiyoz (ıs).

Ortakyaşam kelimesi baş harfi O son harfi M olan bir kelime. Başında O sonunda M olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi Y , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi M . Başı O sonu M olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAŞKA Nedir?


1 . Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge: "Yıllar sonra olaya başka bir açıdan bakabildim."- H. Taner.
2 . Nitelik yönünden alışılmışın dışında bir üstünlüğü olan: "Bütün bunlar beni herkesten başka bir insan yapmıyor."- H. E. Adıvar.
3 . edat "Ayrıca, üstelik, bir yana" anlamlarında -dan / -den başka biçiminde kullanılan bir söz.

BİRBİRİ Nedir?


1 - Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu.
2 - Biri diğerinin yanı sıra, ardından.

DENGELİ Nedir?


1 . Dengesi olan, muvazeneli, stabil.
2 . Kurallara uygun, sıkıntı yaratmayan: "Hiç kimse normal, sürekli ve dengeli bir basın rejimi yaşamış olduğunu iddia edemez."- B. Felek.
3 . mecaz Tutum ve davranışlarında uyum olan (kimse), istikrarlı: "Dengeli bir insan."- .

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İŞBİRLİĞİ Nedir?


1 - Amaç ve çıkarları bir olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı, °teşrikimesai.
2 - Bir işin çeşitli işçilerce yapılması.

SIKI Nedir?


1 . Dar: "Sıkı bir kemer."- .
2 . İyice sıkıştırılmış, doldurulmuş, tıkız, gevşek olmayan: "Sıkı bir denk."- .
3 . Zorlu, güçlü ve etkili: "En sıkı ve katı bir merkeziyet sistemi, bugün diğer faaliyet merkezlerini bloke edebilir."- B. Felek.
4 . Dikkatli, titiz ve göz yummadan uygulanan: "Ankaralılarla münasebetlerinde her zaman sıkı bir ahlak ve seviye kontrolüne tabi tutuldu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
5 . İlkelerine çok bağlı, hoşgörüsü olmayan, katı.
6 . Yoğun: "Samsun'a geldiğimi ve kendisiyle daha sıkı temasta bulunmak istediğimi bildirdim."- Atatürk.
7 . Cimri.
8 . zarf Sıkıca, iyice: "Sıkı giyinmek."- .
9 . isim Disiplin.
10 . isim Zorlayıcı durum: "Sıkıya gelmemek. Sıkıyı görünce kaçtı."- . 1
1 . isim Ağızdan dolma ateşli silahlarda, barut ve kurşunun üstünden namluya sokulup bastırılan bez ve kâğıt parçaları vb. şeylerin tümü: "İlk sıkıyı babam attı."- S. Kocagöz. 1
2 . Güçlü ve çabuk, hızlı: "Karabalçıklı çiftliği, kasabadan sıkı yürüyüşle bir saat çeker."- R. N. Güntekin.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YARAR Nedir?


1 . Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj: "Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık."- A. İlhan.
2 . Çıkar: "Kızılay yararına bir balo."- .
3 . sıfat Yarayan, elverişli, uygun: "Çiçek koymaya yarar bir kap."- .

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

YAŞAM Nedir?

Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat: "Yaşamın kurallarını, kendi aleyhinde işliyor varsaydığı günden bu yana, umursamamıştı."- H. Taner.

YAŞAMA Nedir?

Yaşamak eylemi.

A A A K M O R T Y Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Yaşartmak,

8 Harfli Kelimeler

Ayartmak, Kaytarma, Yaraşmak, Yaratmak, Yaşarmak, Yaşartma, Yaşatmak,

7 Harfli Kelimeler

Aktarma, Aratmak, Ayaktaş, Ayartma, Kamarot, Karataş, Karatay, Karmaşa, Kayarto, Kayşama, Kotarma, Okşatma, Otarmak, Şakrama, Taramak, Yakarma, Yaramak, Yaraşma, Yaratma, Yaşamak, Yaşarma, Yaşatma, Yortmak,

6 Harfli Kelimeler

Aramak, Aratma, Artmak, Atamak, Ayakta, Kamara, Karama, Karaya, Kayşat, Makara, Matara, Matrak, Mayşor, Okrama, Okşama, Otamak, Otarma, Şamata, Tarama, Taşmak, Toyaka, Troyka, Yarama, Yarmak, Yaşama, Yaşmak, Yatmak, Yormak, Yortma,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akort, Akşam, Aktar, Aktaş, Araka, Arama, Aroma, Artma, Aşama, Aşmak, Atama, Atmak, Aymak, Karma, Kaşar, Katar, Katma, Kayar, Kayma, Kayra, Kayşa, Komar, Koşam, Koşma, Kotra, Koyar, Koyma, Makat, Makro, Makta, Marka, Marya, Oraya, Ortak, Ortam, Ortay, Otama, Oymak, Rakam,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akma, Akor, Amor, Aort, Arak, Arka, Arma, Arya, Aşar, Aşma, Atak, Ataş, Atma, Atom, Ayak, Ayar, Ayaş, Ayma, Kama, Kara, Karo, Kart, Kaya, Koma, Kora, Kort, Koşa, Kota, Krom, Maaş, Mark, Marş, Mart, Maşa, Maya, Mayo, Moka, Okar, Orak,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Ama, Ara, Ark, Arş, Art, Aşk, Ata, Aya, Kam, Kar, Kaş, Kat, Kay, Kom, Kor, Kot, Koy, Maş, Mat, Mor, Oma, Ora, Oya, Ram, Ray, Rom, Rot, Şak, Şat, Şok, Şom, Şor, Tak, Tam, Tar, Taş, Tay, Tok, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, Aş, At, Ay, Ok, Om, Ot, Oy, Ra, Ta, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.