ORTAKLAŞACILIK (TDK)

Üretim araçlarından kişisel sahipliği kaldırıp ortak kullanmayı ve toplum içinde her türlü harekette ortak davranışı savunan öğreti, kolektivizm.

Ortaklaşacılık kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi K , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi A , onuncu harfi C , onbirinci harfi I , onikinci harfi L , onüçüncü harfi I , ondördüncü harfi K . Başı O sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

HARE Nedir?


1 . Bazı nesne, canlı, göz vb.nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır: "Uskumrunun hareleri daha sık, gözleri küçük oysa kolyozun hem hareleri daha taraklı hem gözleri daha patlak."- O. Rifat.
2 . Üzerinde dalgalı çizgiler bulunan kumaş.
3 . Çok sert taş, mermer.

HAREKE Nedir?

Arap alfabesiyle yazılmış metinlerde üstüne ve altına konduğu ünsüzlerin birer ünlü ile okunmasını sağlayan işaret.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

KİŞİSEL Nedir?

Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi, zatî: "Kimse ... kişisel çıkar yahut nüfuz sağlamak amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez..."- Anayasa.

KOLEKTİVİZM Nedir?

Ortaklaşacılık.

KULLANMA Nedir?

Kullanmak işi, istimal: "Deri gibi sert, yayvan tandır ekmeğine alışmıştı; yer sofrasında bunu kaşık, çatal yerine dürümleyerek kullanmayı beceriyordu."- R. H. Karay.

ORTA Nedir?


1 . Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer: "Tam bağın ortasına geldikleri zaman düşman askerlerini gördüler."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre: "Yılın ortası. Haftanın ortası. Günün ortası. Kışın ortası."- .
3 . Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm: "Seccadesini ortasından kesip ikiye böldüler."- Ö. Seyfettin.
4 . Ne uzun ne kısa, midi.
5 . Ne büyük ne küçük, midi.
6 . İyi ile kötü arasındaki durum.
7 . Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece: "Orta ile geçti."- .
8 . Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri.
9 . sıfat Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen.
10 . sıfat Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan: "Hademe orta bölmeyi açmak üzere koştu."- R. H. Karay. 1
1 . sıfat İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. 1
2 . fizik Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. 1
3 . matematik Orantı. 1
4 . spor Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş: "Aut çizgisinden nefis bir orta..."- H. Taner. 1
5 . tarih Yeniçeri Ocağında tabur.

ORTAK Nedir?


1 . Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner: "Bırakın ortağıma bir telefon edeyim."- H. Taner.
2 . Kuma: "Kendi üstüne bir ortağın getirilmesi Emeti'nin pek ziyade gücüne gitmişti."- E. E. Talu.
3 . sıfat Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek: "Edebiyata şiirle başlamak, büyük küçük bütün yazarlarda görülen ortak bir yöndür."- N. Cumalı.

ÖĞRETİ Nedir?


1 . Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin.
2 . Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin: "Öğretisini başkalarına iletebilmekten umudunu kestiği anlar bile oluyordu."- H. Taner.
3 . Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.
4 . Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü.

SAHİ Nedir?

Gerçekten, gerçek olarak: "Sahi dedikleri kadar güzelmiş! Siz onu görmediniz mi sahi!"- .

SAHİP Nedir?


1 . Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik.
2 . Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil: "Bilgi sahibi. Zevk sahibi."- .
3 . Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse: "Düğün sahipleri gibi adımbaşında bahşiş dağıttığım için hizmetçiler de yüksünmüyorlardı."- R. N. Güntekin.
4 . mecaz Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse.

TOPLUM Nedir?


1 . Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: "İlkel toplum."- .
2 . Topluluk.

TÜRLÜ Nedir?


1 . Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif.
2 . isim Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

ÜRETİM Nedir?

Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı: "Bu arada üç beş yazarın üretimi de araya kaynayıp gidiyor."- N. Meriç.

A A A C I I K K L L O R T Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Ortaklaşacılık,

11 Harfli Kelimeler

Ortaklaşacı,

9 Harfli Kelimeler

Aktarılış, Arkalıklı, Aşarcılık, Irktaşlık, Karacılık, Karşıtlık, Kolacılık, Kralcılık, Lakacılık, Oltacılık, Ortaklaşa, Şakacılık, Şarklılık, Takacılık,

8 Harfli Kelimeler

Akıllıca, Aktarıcı, Aktarlık, Alacaklı, Alacalık, Aracılık, Aralıklı, Aralıkta, Atacılık, Işkırlak, Karacaot, Karşılık, Karşıtlı, Kartallı, Kartaloş, Katırlık, Kıratlık, Kocakarı, Kokartlı, Oracıkta, Oralılık, Ortaklık, Otacılık,

7 Harfli Kelimeler

Acarlık, Acıkara, Akkışla, Aktarış, Alacalı, Alakalı, Alakart, Alıklık, Alırlık, Altılık, Altışar, Arıklık, Arkalık, Arlılık, Arşıala, Aşıklık, Ataklık, Cılklık, Cırtlak, Iraklık, Kakırca, Kakırtı, Karakaş, Karakol, Karalık, Karaltı, Karataş, Karılık, Karışık, Karşıcı, Kartlık, Kaşalot, Kaşarlı, Katıklı, Katılık, Katılış, Katırcı, Katışık, Katkılı, Kıracak,

6 Harfli Kelimeler

Acıkış, Acıklı, Acılık, Acırak, Acıtış, Akarca, Akılcı, Akıllı, Akışlı, Akıtış, Alacak, Alakok, Alışık, Alışkı, Altılı, Altlık, Araklı, Aralık, Aratış, Arıcak, Arılık, Arıtış, Arkalı, Aşarcı, Aşıklı, Aşırtı, Atalık, Atılış, Atkılı, Cakalı, Cırlak, Ilıcak, Iraklı, Irktaş, Işılak, Kalıcı, Kalkış, Kaltak, Karaca, Karacı,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Acara, Acılı, Akala, Akıcı, Akkor, Aklık, Akort, Aktar, Aktaş, Alaca, Alaka, Alıcı, Alkış, Alkol, Allık, Altık, Altlı, Aracı, Araka, Arıcı, Arkıt, Artık, Artış, Aşıcı, Aşılı, Aşırı, Aşlık, Atıcı, Atılı, Carlı, Carta, Ilıca, Iltar, Iştır, Itlak, Kakao, Kakış, Kalak, Kalcı,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Akak, Akar, Akıl, Akış, Aklı, Akor, Alık, Alış, Allı, Altı, Alto, Aort, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Artı, Aşar, Aşık, Aşıt, Atak, Ataş, Atık, Atıl, Atış, Atkı, Atlı, Atol, Caka, Cart, Cılk, Cırt, Ilık, Irak, Işık, Işıl, Işkı, Itır,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Ala, Alo, Alt, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Aşı, Aşk, Ata, Car, Cık, Ira, Irk, Kak, Kal, Kar, Kaş, Kat, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Kok, Kol, Kor, Kot, Lak, Lal, Lok, Lor, Loş, Lot, Ora, Rol, Rot,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Ar, Aş, At, La, Ok, Ol, Ot, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.