ORTADOĞU (TDK)

Türkiye, Suriye, Mısır, İsrail, Lübnan, Arabistan, Irak ve İran'ı içine alan bölgeye verilen ad.

Ortadoğu kelimesi baş harfi O son harfi U olan bir kelime. Başında O sonunda U olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi D , altıncı harfi O , yedinci harfi Ğ , sekizinci harfi U . Başı O sonu U olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ARABİ Nedir?


1 . Arapça.
2 . sıfat Araplarla ilgili, Araplara özgü olan.

BÖLGE Nedir?


1 . Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler."- Anayasa.
2 . Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye: "Bel bölgesi. Koltuk altı bölgesi."- .

IRAK Nedir?

Uzak: "Sesin ıraktan gelir, yürek deler."- M. Ş. Esendal.

MISIR Nedir?


1 . Buğdaygillerden, gövdesi boğumlu ve kalın, yaprakları şerit biçiminde, boyu yaklaşık
2 m olabilen, erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays).
2 . Bu bitkinin koçan üzerindeki taneli ürünü.
3 . Bu ürünün taneleri.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

TÜRKİ Nedir?


1 . Türkle ilgili.
2 . isim Türkçe.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

A D O O R T U Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Doğru, Tuğra,

4 Harfli Kelimeler

Aort, Dart, Daru, Doğa, Doğu, Doru, Ordu, Orta, Otağ, Roda, Rota, Tura, Uğra,

3 Harfli Kelimeler

Art, Aut, Dağ, Dar, Dua, Dut, Oda, Ora, Rot, Tar, Tor, Tuğ, Tur,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ağ, Ar, At, Do, Od, Ot, Ra, Ta, Tu, Ur, Ut,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.