ORTADERİ (TDK)

Dışderi ve içderi arasındaki göze katmanı, °mezoderm.

Ortaderi kelimesi baş harfi O son harfi İ olan bir kelime. Başında O sonunda İ olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi D , altıncı harfi E , yedinci harfi R , sekizinci harfi İ . Başı O sonu İ olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DIŞDERİ Nedir?

Sinir sistemini ve duyu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, °ektoderm.

GÖZE Nedir?


1 . Hücre.
2 . halk ağzında Su kaynağı.

İÇDERİ Nedir?


1 - Bitkilerin kök, sap ve yapraklarında kabuğun iç bölümü, °endoderm.
2 - Sindirim ve solunum kanallarının iç yüzlerini ve sindirim kanalına bağlı bezlerin (karaciğer, pankreas) içini örten tabaka, °endoderm.

KATMA Nedir?


1 . Katmak işi, ilhak.
2 . sıfat Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam.
3 . halk ağzında Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim.

KATMAN Nedir?


1 . Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka.
2 . jeoloji Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı
1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka.
3 . toplum bilimi Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

A D E O R R T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Arter, Daire, İdare, İdrar, İrade, Tedai, Teori,

4 Harfli Kelimeler

Adet, Aort, Dair, Dart, Deri, Dert, Edat, Erat, İade, İare, İdea, İrat, Orta, Rate, Roda, Rota, Tire, Trio,

3 Harfli Kelimeler

Adi, Ait, Ari, Art, Ate, Ati, Dar, Eda, Edi, Eti, İde, İta, Oda, Ora, Ret, Rot, Tar, Ter, Tor,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ar, At, De, Do, Er, Et, İt, Od, Ot, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.