ORTAÖĞRENİM (TDK)

İlköğrenim ile yükseköğrenim arasında görülen öğrenim dönemi.

Ortaöğrenim kelimesi baş harfi O son harfi M olan bir kelime. Başında O sonunda M olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi R , üçüncü harfi T , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ö , altıncı harfi Ğ , yedinci harfi R , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi İ , onbirinci harfi M . Başı O sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÖNEM Nedir?


1 . Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot: "Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi."- H. E. Adıvar.
2 . Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre: "Meşrutiyet dönemi."- .
3 . Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre.
4 . eğitim bilimi Yarıyıl: "Kış dönemi sınavları."- .

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

ÖĞRENİM Nedir?

Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışma, tahsil: "Öğrenimini bitirmeye bir yıl kala Türkiye'deki büyük fabrika sahiplerinden çağrılar alıyormuş."- M. C. Anday.

YÜKSEKÖĞRENİM Nedir?

Ortaöğrenim düzeyi üstündeki öğrenim, yüksek tahsil.

A E M N O R R T Ö Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Ortaöğrenim,

7 Harfli Kelimeler

Aneroit, Monitör, Öğrenim, Öğretim,

6 Harfli Kelimeler

Amorti, Armoni, Entari, Etamin, İmaret, Martin, Martir, Matine, Minare, Morina, Namert, Öğreti, Önerti, Rağmen, Retina, Temrin, Termin,

5 Harfli Kelimeler

Anemi, Anime, Antre, Arter, Eğrim, Emtia, Ermin, Eroin, İmren, Manti, Manto, Maron, Metan, Metin, Metro, Minör, Mirat, Monat, Monte, Moren, Nağme, Nimet, Notam, Noter, Orman, Ortam, Öneri, Örtme, Roman, Romen, Rötar, Tamir, Temin, Tenor, Teori, Terim, Terör, Tiner, Tiran, Tomar,

4 Harfli Kelimeler

Amin, Amir, Amit, Amor, Anot, Aort, Atom, Eğim, Eğin, Eğir, Eğri, Eman, Emin, Emir, Enam, Enir, Erat, Erim, Erin, İane, İare, İğne, İman, İmar, İnam, İnat, İnme, İrat, İtme, Main, Mani, Mano, Marn, Mart, Meni, Mera, Meri, Mert, Meta, Miat,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ani, Ant, Ari, Art, Ate, Ati, Eti, İma, İta, Mai, Mat, Men, Met, Mir, Mit, Mor, Nam, Nar, Nem, Net, Nim, Nom, Not, Oma, Ona, Ora, Öte, Ram, Ret, Rom, Rot, Tam, Tan, Tar, Tem, Ten, Ter, Tiğ, Tim,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Am, An, Ar, At, Em, En, Er, Et, İğ, İm, İn, İt, Me, Mi, Ne, Om, On, Ot, Ön, Ra, Re, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.