ORMANCILIK (TDK)


1 . Orman işi ile uğraşma: "Adam eskiden ormancılık edermiş, sonradan bırakmış."- M. Ş. Esendal.
2 . Ormanların yetiştirilmesi ve bakımını konu alan bilim.

Ormancılık kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi R , üçüncü harfi M , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi C , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı O sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

BAKIM Nedir?


1 . Bakma işi.
2 . Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek: "Bahçe bakım ister."- .
3 . Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

ESKİDEN Nedir?

Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema: "Maşallah... Seni eskiden tanıyora benziyor."- M. Yesari.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

ORMAN Nedir?


1 . Ağaçlarla örtülü geniş alan: "Bitmez tükenmez bir orman, bir çalılık içinde gidiyorduk."- M. Ş. Esendal.
2 . Bu ağaçların bütünü.

ORMANCILIK Nedir?


1 . Orman işi ile uğraşma: "Adam eskiden ormancılık edermiş, sonradan bırakmış."- M. Ş. Esendal.
2 . Ormanların yetiştirilmesi ve bakımını konu alan bilim.

SONRADAN Nedir?

Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda: "Mehmet o günkü budalalığının farkına ancak sonradan vardı."- H. Taner.

UĞRA Nedir?

Yufka açılırken hamurun tahtaya yapışmaması için serpilen kalın un.

UĞRAŞ Nedir?


1 . Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, meşguliyet.
2 . Bir kimsenin kendi isteğiyle seçerek ve zevk alarak yaptığı iş, iş güç, meşguliyet.
3 . Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

UĞRAŞMA Nedir?

Uğraşmak işi: "Çetin bir uğraşma pahasına mesleğimde muvaffak oluyorum."- R. N. Güntekin.

YETİ Nedir?


1 . İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke: "Aklımız fikrimiz hep insanda, yetilerimizi var gücümüzle çoğaltıp onun rahatlığına çalışıyoruz."- A. Erhat.
2 . ruh bilimi Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke.

YETİŞTİRİLME Nedir?

Yetiştirilmek işi.

A C I I K L M N O R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Ormancılık, Romancılık,

8 Harfli Kelimeler

Onarımcı, Ormanlık,

7 Harfli Kelimeler

Ilınmak, Karınlı, Kılınma, Kırılma, Kırınma, Kırmacı, Kırmalı, Kolancı, Lokmacı, Onarıcı, Ormancı, Romancı,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Acımık, Akılcı, Akımcı, Akıncı, Alımcı, Anılık, Arılık, Camlık, Cırlak, Cırmık, Cırnak, Cırnık, Ikınma, Ilıcak, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Iraklı, Kalıcı, Kancıl, Karılı, Kılcan, Kınalı, Kırcın, Kocalı, Kolacı, Kralcı, Mıncık, Narcıl, Normal, Ocaklı, Onarım, Oracık, Oranlı, Rakıcı, Romalı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Alıcı, Alkım, Anlık, Arıcı, Camlı, Canım, Canlı, Carlı, Ilıca, Ilıma, Irmak, Kalcı, Kalım, Kalın, Kanlı, Karın, Karlı, Kılır, Kılma, Kımıl, Kınlı, Kıran, Kırca, Kırcı, Kırım, Kırma, Kolan, Komar, Konma, Koral, Korna, Lıkır, Lokma, Lonca, Makro, Malcı, Maron, Mıcır,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akor, Alık, Alım, Alın, Amor, Anık, Arık, Arlı, Cılk, Ilık, Ilım, Irak, Kanı, Kano, Karı, Karo, Kına, Klan, Klon, Klor, Koca, Kola, Koma, Kora, Kral, Krom, Kron, Loca, Mano, Mark, Marn, Moka, Mola, Norm, Ocak, Okar,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Alo, Anı, Arı, Ark, Cam, Can, Car, Cık, Ira, Irk, Kal, Kam, Kan, Kar, Kıl, Kın, Kır, Kol, Kom, Kor, Lak, Lam, Lan, Lok, Lor, Mal, Mor, Nal, Nam, Nar, Nom, Oma, Ona, Ora, Ram, Rol, Rom,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, La, Ok, Ol, Om, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.