ORKESTRALAMA (TDK)

Bir çalgı topluluğu için yazılmış parçanın notalarını, çalgıların tını farklarını göz önünde tutarak bu topluluğu oluşturan çalgılar arasında paylaştırma sanatı.

Orkestralama kelimesi baş harfi O son harfi A olan bir kelime. Başında O sonunda A olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi R , üçüncü harfi K , dördüncü harfi E , beşinci harfi S , altıncı harfi T , yedinci harfi R , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi A , onbirinci harfi M , onikinci harfi A . Başı O sonu A olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇALGI Nedir?


1 . Müzik aleti, çalgı aleti, enstrüman.
2 . Çalgı çalma, müzik: "Sokağın dibinde çalgı sesleri işiterek birkaç adım ilerledi."- P. Safa.
3 . Müzik topluluğu: "Çalgı, yerine geçmiş oturmuştu."- E. E. Talu.

NOTA Nedir?


1 . Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret: "Saz sesleri bazen aynı notaları, ruhumuza mıhlanmak istenen bir altın çiviye vurulan darbeler gibi tekrar ederdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Muhtıra: "Bu notaya verdiğim kısa bir cevapta, Mudanya Konferansını kabul ettiğimi bildirdim."- Atatürk.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

PAYLAŞTIRMA Nedir?

Paylaştırmak işi.

SANA Nedir?

Sen zamirinin yönelme durumu.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

TINI Nedir?


1 . Türlü müzik araçlarının verdiği sesleri birbirinden ayırt etmeyi sağlayan ses özelliği.
2 . fizik Bir cismin titreşiminden çıkan sesi, başka nitelikteki bir cismin aynı yükseklikte çıkan sesinden ayırt ettiren özellik, tınnet: "Sesinin eşsiz esnekliği ve tınısı ile etkili bir Türkçe konuşma ustasıdır."- H. Taner.
3 . mecaz Söyleniş biçimi, vurgusu: "Bu cümlenin tınısında ufak bir böbür sezer gibi oldum."- H. Taner.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TUTARAK Nedir?


1 - Ruh sayrılığı nöbeti.
2 - Sara.

YAZI Nedir?


1 . Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazma işi: "Türklerde yazının kullanılması eskidir."- .
2 . Alfabe: "Türk yazısı. Arap yazısı. Nota yazısı"- .
3 . Harfleri yazma biçimi: "İnci gibi bir yazı. Okunaklı yazı."- .
4 . Herhangi bir konuda yazılmış bilim, düşünce ve sanat ürünü: "İstiklal Harbi'nde millî duyguları aksettiren ümit ile dolu yazılarını hâlâ unutmadık."- O. S. Orhon.
5 . Anlam, sanat veya biçim bakımından yazılan şey, makale: "İlk yazı denemelerim için gazete bulmaya çalışıyorum."- F. R. Atay.
6 . Metal paraların üzerinde değeri yazılan yüzü.
7 . din b. (***) Yazgı.

A A A E K L M O R R S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Orkestralama,

10 Harfli Kelimeler

Tekrarlama, Teraslamak,

9 Harfli Kelimeler

Akortlama, Orsalamak, Ortalamak, Rastlamak, Sarartmak, Teraslama,

8 Harfli Kelimeler

Kalastra, Karamela, Karamsar, Karartma, Kartalma, Makastar, Orkestra, Orsalama, Ortalama, Otalamak, Rastlama, Saklatma, Sararmak, Sarartma, Stoklama, Taslamak, Toslamak,

7 Harfli Kelimeler

Akarlar, Aksatma, Aktarma, Alakart, Alarmak, Aratmak, Atlamak, Kalamar, Kamarot, Kararma, Karasal, Karlama, Karoser, Kartela, Katlama, Kotarma, Kotlama, Maestro, Malkara, Maskara, Mastara, Oksalat, Otalama, Otarmak, Otlamak, Sakamet, Saklama, Sararma, Taramak, Taslama, Toslama,

6 Harfli Kelimeler

Akamet, Akaret, Akasma, Aklama, Aksama, Aksata, Alamet, Alarma, Alesta, Amasra, Ametal, Aramak, Ararot, Arasat, Arasta, Aratma, Artmak, Asalak, Asalet, Atamak, Atlama, Atomal, Ekstra, Erosal, Eskort, Kaloma, Kamara, Kamera, Karama, Karate, Kartal, Kartel, Kasara, Kastar, Kastor, Katmer, Kerata, Kolera, Koster, Krater,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Akala, Akort, Aksam, Aktar, Alaka, Alarm, Almak, Altes, Araka, Arama, Aroma, Arter, Artma, Askat, Asker, Asmak, Astar, Atama, Atlas, Atmak, Elmas, Emlak, Emsal, Esrar, Kalas, Kalem, Kalma, Kamer, Kamet, Karar, Karma, Karst, Kasem, Kaset, Kasma, Katar, Katma, Katre, Kelam,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akma, Akor, Akse, Alem, Alet, Alma, Alto, Amal, Amel, Amor, Aort, Arak, Arka, Arma, Arsa, Asal, Asar, Asla, Asma, Atak, Atel, Atma, Atol, Atom, Ekol, Elma, Erat, Eros, Esma, Etol, Kala, Kale, Kama, Kame, Kaos, Kara, Kare, Karo, Kars,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Ala, Alo, Alt, Ama, Ara, Ark, Art, Asa, Ask, Ast, Ata, Ate, Eko, Ela, Elk, Erk, Kal, Kam, Kar, Kas, Kat, Kel, Kem, Ker, Kes, Ket, Kol, Kom, Kor, Kot, Lak, Lam, Lok, Lor, Lot, Mal, Mas, Mat,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, Ar, As, At, Ek, El, Em, Er, Es, Et, Ke, La, Le, Me, Ok, Ol, Om, Ot, Ra, Re, Se, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.