ORGENERALLİK (TDK)


1 . Orgeneralin rütbesi.
2 . Orgeneralin makamı ve görevi.

Orgenerallik kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi R , üçüncü harfi G , dördüncü harfi E , beşinci harfi N , altıncı harfi E , yedinci harfi R , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi İ , onikinci harfi K . Başı O sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

GÖREV Nedir?


1 . Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.
2 . İşlev.
3 . Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti."- A. İlhan.
4 . Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon.
5 . dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.
6 . fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş.
7 . matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

ORGENERAL Nedir?

Asıl görevi ordu komutanlığı olan rütbesi en yüksek general.

RÜTBE Nedir?


1 . Mertebe, derece, paye.
2 . Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki: "Ben de nişancı taburunun subaylarını rütbeleriyle, isimleriyle bilirdim."- N. Cumalı.

A E E G K L L N O R R İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Orgenerallik,

10 Harfli Kelimeler

Generallik, Korgeneral,

9 Harfli Kelimeler

Nargiller, Orgeneral,

8 Harfli Kelimeler

Alegorik, Ergenlik, Genellik,

7 Harfli Kelimeler

Alegori, Alengir, Allegro, Arkegon, Ekolali, Engelli, General, Gerekli, Gerilek, Gerilla, İlerlek, Nargile, Organik,

6 Harfli Kelimeler

Algler, Arkeen, Ergani, Erigen, Galeri, Geleni, Genlik, Glikol, Kalori, Kaolin, Kareli, Kargir, Karine, Kengel, Kenger, Kolera, Kongre, Koreli, Korgan, Kornea, Korner, Legorn, Lekeli, Lenger, Lineer, Nereli, Reglan, Renkli,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Aleni, Alkil, Alkol, Anele, Argon, Ekler, Ekran, Elgin, Ellik, Engel, Ergen, Ergin, Erika, Erkan, Erken, Erkin, Erkli, Erlik, Eroin, Gaile, Galon, Gelen, Gelin, Gelir, Genel, Gerek, Geren, Giren, Goril, Grena, İkrar, İlkel, İnkar, Kagir, Kargo, Karne, Karni, Keler, Kelle,

4 Harfli Kelimeler

Agel, Aile, Akil, Akli, Akne, Akor, Alil, Argo, Ekin, Ekli, Ekol, Elan, Elek, Elik, Elli, Enek, Enik, Enir, Enli, Erek, Eren, Ergi, Erik, Eril, Erin, Erke, Gale, Gali, Gani, Gark, Gele, Gene, Geri, Gine, Gonk, Grek, Gren, Gril, İane, İare,

3 Harfli Kelimeler

Alg, Ali, Alo, Ani, Ari, Ark, Ege, Ego, Eke, Eko, Ela, Elk, Erg, Erk, Gak, Gar, Gen, Gol, Gri, İka, İla, İle, İlk, Kal, Kan, Kar, Kel, Ker, Kil, Kin, Kir, Kol, Kor, Lak, Lal, Lan, Lig, Lir, Lok, Lor,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, Ek, El, En, Er, Ge, İl, İn, Ke, Ki, La, Le, Ne, Ok, Ol, On, Ra, Re,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.