ORGANİZMA (TDK)


1 . Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet.
2 . Herhangi bir canlı varlık.

Organizma kelimesi baş harfi O son harfi A olan bir kelime. Başında O sonunda A olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi R , üçüncü harfi G , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi M , dokuzuncu harfi A . Başı O sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

HERHANGİ Nedir?

Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

ORGAN Nedir?


1 . Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv: "Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu."- N. Cumalı.
2 . mecaz Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş: "Devlet organları."- .

UZVİ Nedir?

Organik: "Bu uzvi acı, onu galeyanın son raddesine getirerek ağlattı."- P. Safa.

UZVİYET Nedir?

Organizma.

VARLIK Nedir?


1 . Var olma durumu, mevcudiyet: "Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır."- O. V. Kanık.
2 . Var olan her şey: "Canlı varlıklar."- .
3 . Para, mal, mülk, zenginlik, variyet.
4 . Önemli, yararlı, değerli şey: "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar."- Anayasa.
5 . Ömür, hayat: "Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben."- A. K. Tecer.
6 . Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon.
7 . felsefe Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey.

A A G M N O R Z İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Organizma,

8 Harfli Kelimeler

Marangoz,

7 Harfli Kelimeler

Magazin,

6 Harfli Kelimeler

Agnozi, Amazon, Angora, Armoni, Arzani, Garami, Gazino, Mangiz, Marazi, Marina, Mizana, Morina, Nazari, Onarma, Orgazm,

5 Harfli Kelimeler

Agami, Agora, Amigo, Arami, Arazi, Argon, Ariza, Aroma, Azami, Azman, Garaz, Garoz, İmroz, Magri, Manga, Mango, Mania, Maraz, Mariz, Maron, Mirza, Mizan, Namaz, Nazar, Nazir, Nizam, Onama, Organ, Orman, Ranza, Ringa, Roman, Zaman, Zamir, Zigon,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Amin, Amir, Amor, Anam, Anma, Araz, Argo, Arma, Azar, Azim, Azma, Gama, Gani, Gaza, Gazi, Gram, İman, İmar, İmza, İnam, İzam, İzan, Main, Mana, Mani, Mano, Marn, Mazi, Mira, Miza, Morg, Nara, Nazi, Niza, Norm, Onar, Onma, Oran, Ozan,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Ani, Ara, Ari, Arz, Aza, Gam, Gar, Gaz, Giz, Gri, İma, Mai, Mir, Mor, Nam, Nar, Naz, Nim, Nom, Oma, Ona, Ora, Org, Ram, Rom, Zam, Zan, Zar, Zir, Zom, Zor,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Ar, Az, İm, İn, İz, Mi, Om, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.