ORGANİZATÖR (TDK)

Düzenleyici.

Organizatör kelimesi baş harfi O son harfi R olan bir kelime. Başında O sonunda R olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi R , üçüncü harfi G , dördüncü harfi A , beşinci harfi N , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi Ö , onbirinci harfi R . Başı O sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜZE Nedir?

Doz.

DÜZEN Nedir?


1 . Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem.
2 . Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept.
3 . Yerleştirme, tertip: "Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım aletler vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
5 . mecaz Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.
6 . mecaz Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo.
7 . mecaz Dolap, hile: "Hile, düzen dağarcığından elbette yeni bir şey bulup çıkaracak."- E. E. Talu.
8 . müzik Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
9 . toplum bilimi Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri: "Orta hâlli ailelerin kurduğu bu düzende herkesin bacası tüten, kapısı çalınan bir evi var."- N. Meriç.
10 . halk ağzında Alet edevat takımı. 1
1 . halk ağzında Bez dokuma tezgâhı.

DÜZENLEYİCİ Nedir?


1 . Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör, aranjör.
2 . fizik Bir makinenin görevini istenilen ölçüde tutup ayarlayabilen araç, regülatör.

A A G N O R R T Z Ö İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Organizatör,

8 Harfli Kelimeler

Aragonit, Garantör,

7 Harfli Kelimeler

Anartri, Anzarot, Garanti, Ötanazi,

6 Harfli Kelimeler

Agnozi, Angora, Ararot, Artroz, Arzani, Gazino, Granit, Nazari, Rating, Tanzir, Ziraat,

5 Harfli Kelimeler

Agora, Arazi, Argon, Ariza, Atari, Gaita, Garaz, Garoz, Gitar, Nazar, Nazir, Organ, Ranza, Ringa, Rögar, Rötar, Tango, Taraz, Tariz, Tiran, Tonga, Torna, Tozan, Zarar, Zarta, Zigon, Zigot,

4 Harfli Kelimeler

Anot, Aort, Araz, Argo, Azar, Azat, Azit, Azot, Gani, Gato, Gaza, Gazi, İnat, İrat, İzan, Naat, Nara, Nato, Nazi, Niza, Nota, Nötr, Onar, Onat, Oran, Orta, Ozan, Rant, Rina, Ring, Rint, Rota, Roza, Tarz, Trio, Zait, Zara, Zati, Zina, Zira,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ana, Ani, Ant, Ara, Ari, Art, Arz, Ata, Ati, Aza, Gar, Gaz, Giz, Gön, Göt, Göz, Gri, İta, Nar, Naz, Not, Ona, Ora, Org, Rot, Tan, Tar, Tin, Tiz, Ton, Tor, Toz, Tör, Töz, Zan, Zar, Zat, Zir, Zor,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, At, Az, İn, İt, İz, On, Ot, Ön, Öz, Ra, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.