ORDUBOZANLIK (TDK)


1 . Ordubozan olma durumu, mızıkçılık.
2 . Arabozanlık.

Ordubozanlık kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi R , üçüncü harfi D , dördüncü harfi U , beşinci harfi B , altıncı harfi O , yedinci harfi Z , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı O sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARABOZAN Nedir?

İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), ara bozucu, fesatçı, fitçi, nifakçı, münafık, müfsit, müzevir, ordubozan.

ARABOZANLIK Nedir?

Arabozanın işi, fesatlık, fesatçılık, nifakçılık, münafıklık, müzevirlik, ordubozanlık: "Onun yaptığı arabozanlıktan başka bir şey değil."- .

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

MIZIKÇI Nedir?

Oyunbozan.

MIZIKÇILIK Nedir?

Mızıkçı olma durumu, ordubozanlık, oyunbozanlık.

ORDUBOZAN Nedir?


1 . Oyunbozan.
2 . Arabozan.
3 . isim, halk ağzında Varis.

A B D I K L N O O R U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Ordubozanlık,

9 Harfli Kelimeler

Ordubozan,

8 Harfli Kelimeler

Barkodlu, Baronluk, Buzkıran, Karbonlu, Zorbalık,

7 Harfli Kelimeler

Bandrol, Bozalık, Bozarık, Budaklı, Bulanık, Dokuzar, Duraklı, Kadrolu, Kolordu, Kurnalı, Ondalık, Ozanlık,

6 Harfli Kelimeler

Baldır, Baldız, Balkır, Balkon, Barkod, Boralı, Bornoz, Bozkır, Bozlak, Bozrak, Bukran, Buldan, Buldok, Bunlar, Buralı, Burnaz, Darlık, Dazkır, Dızlak, Kalbur, Karbon, Kılbaz, Kloroz, Kondor, Kordon, Korona, Kozalı, Kuralı, Kurban, Kurnaz, Nalbur, Narkoz, Odalık, Oranlı, Robalı, Urbalı, Zırlak, Zorluk,

5 Harfli Kelimeler

Andık, Andız, Anlık, Ardıl, Arkoz, Azlık, Bakır, Baldo, Balık, Balkı, Balon, Baloz, Bando, Banko, Bardo, Barok, Baron, Bodur, Boklu, Borak, Boran, Borda, Bordo, Boruk, Bozuk, Bronz, Budak, Bulak, Bunak, Burak, Buzla, Dalız, Dılak, Dobra, Dokuz, Dolak, Dolar, Donlu, Donra, Donuk,

4 Harfli Kelimeler

Abuk, Adıl, Adlı, Akıl, Akın, Aklı, Akor, Akur, Aldı, Alık, Alın, Anık, Anız, Arık, Arız, Arlı, Aruz, Arzu, Azık, Azol, Bakı, Balo, Bank, Barı, Bark, Baro, Bazı, Blok, Bluz, Bold, Bolu, Bono, Bora, Boru, Boza, Bula, Bura, Dank, Darı, Daru,

3 Harfli Kelimeler

Abu, Akı, Alo, Anı, Arı, Ark, Arz, Azı, Bad, Bak, Bal, Ban, Bar, Baz, Boa, Bok, Bol, Bor, Boz, Bul, Bun, Buz, Dal, Dar, Daz, Dok, Don, Doz, Dua, Dul, Dun, Ira, Irk, Irz, Kal, Kan, Kar, Kaz, Kıl, Kın,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ad, Ak, Al, An, Ar, Az, Bu, Do, La, Od, Ok, Ol, On, Ra, Un, Ur, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.