ORANSIZ (TDK)

Kendinde oran bulunmayan, nispetsiz.

Oransız kelimesi baş harfi O son harfi Z olan bir kelime. Başında O sonunda Z olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi R , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi Z . Başı O sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

KENDİNDE Nedir?

Nesnenin doğal varlığı içinde olma.

NİSPET Nedir?


1 - Oran.
2 - Bağıntı, ilgi, ilinti.
3 - Birini üzmek için ya da inat olsun diye yapılan iş.
4 - Kıskandırmak ya da üzmek için.

NİSPETSİZ Nedir?


1 . Oransız.
2 . Birbirine uymayan, farklı.

ORAN Nedir?


1 . Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo: "Dini, dili ne olursa olsun her insan doğup büyüdüğü, ekmeğini kazandığı toprak üstünde korkusuz, güven altında yaşadığı oranda kendini mutlu duyuyordu."- N. Cumalı.
2 . İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp.
3 . Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.
4 . matematik İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı: "Üçün sekize oranı."- .

A I N O R S Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Oransız,

6 Harfli Kelimeler

Ozansı,

5 Harfli Kelimeler

Ansız, Arsız, Nasır, Nazır, Orası, Sanrı, Sarız, Sonar, Sonra, Zarsı,

4 Harfli Kelimeler

Anız, Arız, Asır, Onar, Oran, Orsa, Ozan, Razı, Rıza, Roza, Sanı, Sarı, Sıra, Zona,

3 Harfli Kelimeler

Anı, Arı, Arz, Ası, Azı, Ira, Irz, Nar, Nas, Naz, Ona, Ons, Ora, San, Saz, Sır, Son, Zan, Zar, Zor,

2 Harfli Kelimeler

An, Ar, As, Az, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.