OPTİMİZM (TDK)

İyimserlik.

Optimizm kelimesi baş harfi O son harfi M olan bir kelime. Başında O sonunda M olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi P , üçüncü harfi T , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi İ , yedinci harfi Z , sekizinci harfi M . Başı O sonu M olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İYİMSER Nedir?

Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist: "İstanbul'a vardığımızda eş dost bizi lüzumundan fazla iyimser bulmuştu."- Y. K. Karaosmanoğlu.

İYİMSERLİK Nedir?


1 . Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm: "Ona eşlik eden iyimserlik havası, bir an olsun bulutlanmasın istiyorduk."- H. Taner.
2 . Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü, nikbinlik, optimizm: "Ümit, hayal ve iyimserlikten yoğrulan bu altın çağ."- F. R. Atay.
3 . felsefe İnsanlığın ilerlemesine, bütün durum ve şartların iyiye gideceğine inanan öğretilerin genel adı, optimizm.

M M O P T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Optimizm,

5 Harfli Kelimeler

Mitoz, Otizm, Zimmi,

4 Harfli Kelimeler

Tipi, Tipo,

3 Harfli Kelimeler

İti, Mim, Mit, Pim, Pot, Poz, Tim, Tip, Tiz, Top, Toz, Zom,

2 Harfli Kelimeler

İm, İp, İt, İz, Mi, Om, Ot, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.