ONURLANDIRICI (TDK)

Onur verici.

Onurlandırıcı kelimesi baş harfi O son harfi I olan bir kelime. Başında O sonunda I olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi N , üçüncü harfi U , dördüncü harfi R , beşinci harfi L , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi D , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi R , onbirinci harfi I , onikinci harfi C , onüçüncü harfi I . Başı O sonu I olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ONUR Nedir?


1 . İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis.
2 . Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar: "Çokbilmiş görünmek, onuruna toz kondurmak istemez."- T. Buğra.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

VERİCİ Nedir?


1 . Veren, verme yanlısı kimse: "Cahilden kral olur ama tarihe vesika verici olmaz."- A. Gündüz.
2 . Çıkar gözetmeksizin her türlü yardımı yapan, esirgemeyen kimse.
3 . fizik Elektromanyetik dalgalar yardımıyla işaret, ses ve görüntü iletmeye yarayan cihazların genel adı: "Anten olursa verici istasyonları da kurulabilir."- F. R. Atay.
4 . tıp (***) Başkasına aktarılmak üzere kan, doku veya organ veren kimse, donör.

A C D I I I L N N O R R U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Andırın, Nalıncı, Onarıcı,

6 Harfli Kelimeler

Alındı, Dalıcı, Narcıl, Oranlı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Alıcı, Ardıl, Arıcı, Canlı, Carlı, Cunda, Dolar, Donlu, Donra, Duacı, Dualı, Dural, Ilıca, Lando, Lonca, Nalın, Nodul, Odacı, Odalı, Ondan, Onlar, Oralı, Racon, Radon,

4 Harfli Kelimeler

Acul, Acun, Acur, Adcı, Adıl, Adlı, Aldı, Alın, Arlı, Cadı, Cıda, Cura, Darı, Daru, Dolu, Doru, Loca, Loda, Odun, Oldu, Olur, Onar, Onca, Onlu, Onur, Oral, Oran, Ordu, Orun, Roda, Rulo, Ulan, Uran, Urla,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Alo, Anı, Arı, Can, Car, Dal, Dar, Don, Dua, Dul, Dun, Ira, Lan, Lor, Nal, Nan, Nar, Nur, Oda, Ona, Ora, Rol, Run, Uca, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, An, Ar, Do, La, Od, Ol, On, Ra, Un, Ur,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.