ONOMASTİK (TDK)

Özel adlar ve özellikle kişi adları bilimi.

Onomastik kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi N , üçüncü harfi O , dördüncü harfi M , beşinci harfi A , altıncı harfi S , yedinci harfi T , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi K . Başı O sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

ÖZEL Nedir?


1 . Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
2 . Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.
3 . Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî: "Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta."- N. Cumalı.
4 . Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.
5 . Dikkate değer: "Özel bir ilgi gösterdi."- .
6 . Ayırt edici bir niteliği olan.
7 . Her zaman görülenden, olağandan farklı: "Özel durumları da göz önüne alalım."- .

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

A K M N O O S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Onomastik, Taksonomi,

7 Harfli Kelimeler

İskonto,

6 Harfli Kelimeler

Atomik, İskota, Kimono, Komita, Mantis, Masiko, Maskot, Monist, Osmani, Otoman, Santim, Smokin, Sokman, Somaki, Taksim, Toksin,

5 Harfli Kelimeler

Akont, Akson, Antik, Astik, İmkan, İmsak, İntak, İskan, İsnat, Kanto, Kasti, Komot, Konma, Konsa, Kotan, Koton, Maksi, Manti, Manto, Mason, Misak, Mitos, Monat, Nakit, Nokta, Notam, Oksit, Oktan, Oniks, Onmak, Oosit, Sakim, Sakin, Sakit, Sanki, Sokma, Somak, Somon, Sonat, Takim,

4 Harfli Kelimeler

Akim, Akis, Akit, Aksi, Amin, Amit, Anot, Asit, Atik, Atom, İkna, İkon, İman, İnak, İnam, İnat, İsot, Kaim, Kain, Kani, Kano, Kant, Kaos, Kast, Kati, Kist, Koma, Komi, Koni, Kont, Kosa, Kota, Main, Maki, Mani, Mano, Mask, Miat, Mika, Mink,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ani, Ant, Asi, Ask, Ast, Ati, İka, İma, İsa, İta, Kam, Kan, Kas, Kat, Kim, Kin, Kit, Kom, Kot, Mai, Mas, Mat, Mis, Mit, Nam, Nas, Nim, Nom, Not, Oma, Ona, Ons, Sak, Sam, San, Sik, Sim, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, An, As, At, İm, İn, İs, İt, Ki, Mi, Ok, Om, On, Ot, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.