ONGUNLUK (TDK)

Ongun olma durumu, mutluluk, bolluk, bereket, feyiz, saadet.

Ongunluk kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi N , üçüncü harfi G , dördüncü harfi U , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi U , sekizinci harfi K . Başı O sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BERE Nedir?


1 . Bir yere çarpma, incitme veya vurma sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük.
2 . Herhangi bir şeyde görülen ezik, çizik. bere (II) isim Fransızca béret Yuvarlak, yassı ve sipersiz başlık: "Lacivert beresini sallayarak bir fırtına gibi içeriye girdi."- A. Ş. Hisar.

BOLLUK Nedir?


1 . Bol olma durumu: "Eteğin belinde bir bolluk var."- .
2 . Parasal bakımdan rahatlık: "Hep eski bolluk zamanlarında yapılmış büyük vezir konaklarına rastlanırdı."- A. Ş. Hisar.
3 . Fazlalık: "Öteden beri dergileri kaplayan şiir bolluğundan ürkerim."- N. Cumalı.
4 . Her şeyin bol olduğu yer.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

FEYİZ Nedir?


1 . Verimlilik, gürlük, ongunluk, bereket.
2 . Artma, çoğalma.
3 . İlerleme, kültürel gelişme, olgunluk: "Bu hayırlı teşebbüsün doğu vilayetlerimiz gençliğine bahşedeceği feyiz Cumhuriyet hükûmeti için ne mutlu eser olacaktır."- Atatürk.
4 . Manevi haz, mutluluk, iç huzuru.

MUTLU Nedir?


1 . Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mesut, bahtiyar, berhudar: "Bu yüz neşeli değil, taşkın denecek kadar mutlu idi."- T. Buğra.
2 . Mutluluk veren: "Mutlu bir olay."- .

MUTLULUK Nedir?

Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, mut (I), ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık: "Kâmuran'ın bahçesi ikisi arasında tam bir mutluluk durağı."- H. E. Adıvar.

ONGUN Nedir?


1 . Çok verimli, bol, eksiksiz.
2 . Yarar duruma gelmiş, bayındır.
3 . Mutlu.
4 . Kutlu, uğurlu.

SAADET Nedir?

Mutluluk, ongunluk, mut, kut.

G K L N N O U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Ongunluk,

6 Harfli Kelimeler

Konulu,

5 Harfli Kelimeler

Kulun, Olgun, Ongun, Onluk, Unluk,

4 Harfli Kelimeler

Gonk, Klon, Konu, Kulu, Okul, Olgu, Oluk, Onlu,

3 Harfli Kelimeler

Gol, Kol, Kul, Lok, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Ok, Ol, On, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.