ONAYAKLILAR (TDK)

Çeşitli ıstakoz, yengeç ve karides türlerini içine alan eklembacaklı kabuklular takımı.

Onayaklılar kelimesi baş harfi O son harfi R olan bir kelime. Başında O sonunda R olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi N , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Y , beşinci harfi A , altıncı harfi K , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi A , onbirinci harfi R . Başı O sonu R olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ÇEŞİTLİ Nedir?

Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi: "Boğaziçi'nin çeşitli yerlerine dair fikirlerini söyledi."- R. H. Karay.

EKLEM Nedir?

Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.

ISTAKOZ Nedir?

Istakozlardan, suda yaşayan, birinci ayak çifti güçlü iki kıskaç durumunda gelişmiş bulunan, beyaz eti için avlanan, iri bir böcek (Homarus vulgaris).

KABUKLULAR Nedir?

Kabukları yapılarındaki kireçli tuzlar dolayısıyla sertleşmiş olan, solunum aygıtları balıklara benzeyen, çok hücreli hayvanlardan eklem bacaklılar sınıfı: "Yengeç ve ıstakoz kabuklulardandır."- .

KARİDES Nedir?

Denizlerde veya tatlı sularda yaşayan, yüzücü, orta büyüklükte kabuklu, eti yenir bir deniz hayvanı: "Elimi çapçağa daldırdım, karidesi bıyığından yakaladım."- S. F. Abasıyanık.

TAKI Nedir?


1 . Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi şeylerin tümü.
2 . Kadınların ziynet eşyası: "Abuk sabukluktan bir çizgi yaratan giysileri, ilginç takılarıyla çağdaş bir efsaneydi."- M. Mungan.
3 . dil bilgisi Adın başka bir kelime ile ilgi kurmak üzere aldığı durum eki: "Türkçede -i, -e, -de, -den, -in ekleri birer takıdır."- .
4 . dil bilgisi Cümleler ile kelimeler arasında ilişki kurmaya yarayan kelimeler: "Türkçede ile, göre birer takıdır."- .

YENGEÇ Nedir?

Eklem bacaklılardan, kabuklu, birinci ayak çifti iki kıskaç olarak gelişmiş, eti için avlanan, suda yaşayan bir böcek.

A A A I K L L N O R Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Kanalıyla, Karayılan,

8 Harfli Kelimeler

Ankaralı, Olanaklı, Yanıkara,

7 Harfli Kelimeler

Alakalı, Alkarna, Anlaklı, Aynakol, Aynalık, Kalaylı, Kanarya, Karyola, Konyalı, Nalayık, Yanaklı,

6 Harfli Kelimeler

Alanya, Alaylı, Analık, Ankara, Anorak, Araklı, Aralık, Arkalı, Ayaklı, Ayarlı, Ayıran, Aynalı, Kalyon, Kanara, Karalı, Karaya, Kaynar, Kayran, Kolalı, Laakal, Olanak, Olaylı, Onaylı, Oranla, Oranlı, Yakalı, Yakarı, Yalaka, Yanlık, Yaralı, Yarlık,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Aklan, Akran, Alaka, Alkan, Alkol, Allık, Alyan, Alyon, Analı, Anlak, Anlık, Araka, Aylak, Aylık, Ayran, Ayrık, Kalan, Kalay, Kalın, Kalya, Kanal, Kanlı, Karın, Karlı, Kayan, Kayar, Kayın, Kayır, Kayra, Kıran, Kıray, Kolan, Kolay, Konya, Koral, Korna, Koyar, Layık, Lokal,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akın, Aklı, Akor, Alan, Alay, Alık, Alın, Allı, Anal, Anık, Anka, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arya, Ayak, Ayal, Ayan, Ayar, Ayık, Ayın, Ayla, Aylı, Ayna, Aynı, Ayol, Ayrı, Irak, Kala, Kana, Kanı, Kano, Kara, Karı, Karo, Kaya, Kayı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Ala, Alo, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Aya, Ayı, Ayn, Ira, Irk, Kal, Kan, Kar, Kay, Kıl, Kın, Kır, Kol, Kor, Koy, Lak, Lal, Lan, Lok, Lor, Nal, Nar, Ona, Ora, Oya, Ray, Rol, Yak, Yal, Yan, Yar,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, Ay, La, Ok, Ol, On, Oy, Ra, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.