ONARMA (TDK)

Onarmak işi: "Günün birinde kolları sıvayıp ve eline irili ufaklı aletler alıp bunu onarmaya kalkışmıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Onarma kelimesi baş harfi O son harfi A olan bir kelime. Başında O sonunda A olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi N , üçüncü harfi A , dördüncü harfi R , beşinci harfi M , altıncı harfi A . Başı O sonu A olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALET Nedir?


1 - Bir el işini ya da mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.
2 - Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt.
3 - Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.
4 - Hoş görülmeyen bir işe yardımcı ya da aracı olmayı kabul eden kimse, maşa.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

BUNU Nedir?

"Bu" adılının belirtme durumu.

KALKIŞ Nedir?

Kalkma işi.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

ONAR Nedir?

On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on, her defasında onu bir arada.

ONARMA Nedir?

Onarmak işi: "Günün birinde kolları sıvayıp ve eline irili ufaklı aletler alıp bunu onarmaya kalkışmıştı."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ONARMAK Nedir?


1 . Bozulmuş, eskimiş olan bir şeyi düzeltip işler veya kullanılır duruma sokmak, işe yarar duruma getirmek, tamir etmek: "Bozuk bir saati onardı."- .
2 . Bir yapının, bir heykelin, bir resmin bozulmuş yerlerini yeniden yapmak, ilk duruma getirmek, restore etmek.
3 . mecaz İşlenen bir kusuru, yapılan bir yanlışlığı giderecek veya önleyecek davranışlarda bulunmak.

SIVA Nedir?


1 . Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç.
2 . Bir yapının duvarlarına sürülen ince harç tabakası.

UFAKLI Nedir?

İçinde ufak taneler bulunan.

A A M N O R Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Onarma,

5 Harfli Kelimeler

Aroma, Maron, Onama, Orman, Roman,

4 Harfli Kelimeler

Aman, Amor, Anam, Anma, Arma, Mana, Mano, Marn, Nara, Norm, Onar, Onma, Oran,

3 Harfli Kelimeler

Ama, Ana, Ara, Mor, Nam, Nar, Nom, Oma, Ona, Ora, Ram, Rom,

2 Harfli Kelimeler

Am, An, Ar, Om, On, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.