ONALTILIK (TDK)

Birlik notanın on altıda biri uzunluğunda nota.

Onaltılık kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi N , üçüncü harfi A , dördüncü harfi L , beşinci harfi T , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı O sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTI Nedir?


1 . Beşten sonra gelen sayının adı.
2 . Bu sayıyı gösteren 6, VI rakamlarının adı.
3 . sıfat Beşten bir artık.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRLİK Nedir?


1 . Tek, bir olma durumu, vahdaniyet: "Tanrı'nın birliğine inanır."- .
2 . Bir arada olma durumu, vahdet: "Türk milletinin birliği."- .
3 . Bağlılık, benzerlik, bağlantı, vahdet: "Dil birliği. Ülkü birliği."- .
4 . Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş dernek: "Mühendisler birliği. Öğretmenler birliği."- .
5 . sıfat Bir taneden oluşmuş, bir tane alabilen: "Birlik cezve."- .
6 . askerlik Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk: "Birliğine dönerken karısını kendi anasının babasının yanına bıraktı."- N. Cumalı.
7 . edebiyat Konunun bir ana düşünce çevresinde toplanması.
8 . felsefe Bölünmezliği içeren yalın bütün.
9 . müzik En büyük değerdeki nota, dört dörtlük.

NOTA Nedir?


1 . Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret: "Saz sesleri bazen aynı notaları, ruhumuza mıhlanmak istenen bir altın çiviye vurulan darbeler gibi tekrar ederdi."- A. Ş. Hisar.
2 . Muhtıra: "Bu notaya verdiğim kısa bir cevapta, Mudanya Konferansını kabul ettiğimi bildirdim."- Atatürk.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

A I I K L L N O T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Onaltılık,

7 Harfli Kelimeler

Alınlık, Altılık, Kalıntı, Kanıtlı, Noktalı,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Akıntı, Alıntı, Altılı, Altlık, Anılık, Anıtlı, Atkılı, Kınalı, Kolalı, Takılı, Talkın, Tıkalı, Tokalı,

5 Harfli Kelimeler

Akont, Alkol, Allık, Altık, Altın, Altlı, Anlık, Antlı, Atılı, Itlak, Kalın, Kalıt, Kanıt, Kanlı, Kanto, Katlı, Kıllı, Kınlı, Kıtal, Kolan, Kotan, Lokal, Nokta, Oktan, Otlak, Tanık, Tonla,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Aklı, Alık, Alın, Allı, Altı, Alto, Anık, Anıt, Anot, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Atol, Ilık, Kanı, Kano, Kant, Katı, Kına, Kıta, Klan, Klon, Kola, Kont, Kota, Lota, Nato, Nota, Olta, Onat, Takı, Talk, Tanı, Tank, Tını, Toka,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alo, Alt, Anı, Ant, Kal, Kan, Kat, Kıl, Kın, Kıt, Kol, Kot, Lak, Lal, Lan, Lok, Lot, Nal, Not, Ona, Tak, Tal, Tan, Tık, Tın, Tok, Tol, Ton,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, At, La, Ok, Ol, On, Ot, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.