OMUZDAŞLIK (TDK)

Omuzdaş olma durumu, ayaktaşlık, tesanüt.

Omuzdaşlık kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi M , üçüncü harfi U , dördüncü harfi Z , beşinci harfi D , altıncı harfi A , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı O sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYAK Nedir?


1 . Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü.
2 . Bacak.
3 . Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri: "İskemlenin bir ayağı kırık. Bu köprünün dört ayağı var."- .
4 . Vücudun belden aşağı bölümü: "Ayağına bir pantolon çekti."- .
5 . Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi: "Senin ayağınla köye akşama kadar varamayız."- .
6 . Basamak.
7 . Fut.
8 . Futun küpü alınarak hesaplanan değer.
9 . halk ağzında Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste.
10 . eskimiş Yarım arşın veya 30,
5 cm uzunluğundaki ölçü birimi, kadem. 1
1 . coğrafya Göl ayağı. 1
2 . edebiyat Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. 1
3 . edebiyat Halk edebiyatında uyak: "Mânicilerin kafa yormadan buldukları ayaklar Cenap'ı şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükler."- S. Birsel. 1
4 . matematik Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta: "Dikme ayağı."- . 1
5 . spor Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri. 1
6 . spor Altılı ganyanda yer alan her bir koşu.

AYAKTA Nedir?


1 . Ayağa kalkmış durumda: "Kahvelerimizi ayakta içtik."- A. Gündüz.
2 . mecaz Telaşlı, heyecanlı bir biçimde.

AYAKTAŞ Nedir?

Omuzdaş.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

OMUZDAŞ Nedir?

Aynı amaçla ve birlikte hareket eden kimse, ayaktaş, hempa: "Eski omuzdaşları gibi ne kahve ne kuşçu dükkânı açmaya ne kolcu yazılmaya ne de gazete müvezziliğine tenezzül etti."- Ö. Seyfettin.

TESANÜT Nedir?


1 . Omuzdaşlık.
2 . Dayanışma.

A D I K L M O U Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Omuzdaşlık,

8 Harfli Kelimeler

Dokumalı, Doluşmak,

7 Harfli Kelimeler

Dolamık, Dolaşık, Dolaşım, Dolukma, Doluşma, Domalış, Koşulma, Kumaşlı, Okuldaş, Olmadık, Oluşmak, Omuzdaş, Uzlaşım,

6 Harfli Kelimeler

Dızlak, Dokuma, Dolmak, Dolmuş, Koldaş, Kozalı, Kumalı, Mukoza, Odalık, Oluşma, Ulaşım, Uşaklı, Uzlaşı, Zamklı,

5 Harfli Kelimeler

Alkım, Alkış, Aşlık, Azlık, Dalış, Dalız, Damlı, Dılak, Dokuz, Dolak, Dolam, Dolma, Dolum, Doluş, Domuz, Dualı, Duşak, Kalım, Kalış, Kamış, Kaşlı, Kazıl, Kazım, Kılma, Kışla, Kızma, Kolza, Komşu, Koşam, Koşma, Koşul, Koşum, Kumaş, Kumla, Lakoz, Lazım, Lokma, Lokum, Makul, Maşuk,

4 Harfli Kelimeler

Adıl, Adım, Adlı, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Aldı, Alık, Alım, Alış, Aşık, Aşım, Aşoz, Azık, Azış, Azol, Doku, Dolu, Duka, Duma, Kadı, Kamu, Kazı, Kloş, Kola, Koma, Koşa, Koşu, Koza, Kula, Kuma, Loda, Mazı, Moda, Moka, Mola, Odak, Okul, Oldu,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Alo, Aşı, Aşk, Azı, Dal, Dam, Daz, Dış, Dok, Doz, Dua, Dul, Duş, Kal, Kam, Kaş, Kaz, Kıl, Kış, Kız, Kod, Kol, Kom, Koz, Kul, Kum, Kuş, Kuz, Lak, Lam, Laz, Lok, Loş, Mal, Maş, Muş, Muz, Oda, Oma,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, Am, Aş, Az, Do, La, Od, Ok, Ol, Om, Şu, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.