OMURGASIZLAR (TDK)

Omurgasız, çok hücreli hayvanlar âlemi (Protostomia).

Omurgasızlar kelimesi baş harfi O son harfi R olan bir kelime. Başında O sonunda R olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi M , üçüncü harfi U , dördüncü harfi R , beşinci harfi G , altıncı harfi A , yedinci harfi S , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi Z , onuncu harfi L , onbirinci harfi A , onikinci harfi R . Başı O sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

HÜCRELİ Nedir?

Hücresi olan.

OMUR Nedir?

Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, °fıkra.

OMURGA Nedir?


1 . Birbirleriyle eklemlendiklerinde kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği.
2 . Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi.
3 . mecaz Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, bel kemiği, esas.

OMURGASIZ Nedir?

Omurgası olmayan.

A A G I L M O R R S U Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Omurgasızlar,

9 Harfli Kelimeler

Sorgulama,

8 Harfli Kelimeler

Aromasız, Sırrolma,

7 Harfli Kelimeler

Argosuz, Armasız, Aromalı, Garazlı, Gurlama, Israrla, Marazlı, Molasız, Sarılma, Sırlama, Sızlama, Sorulma, Umarsız, Zararlı, Zırlama, Zorlama,

6 Harfli Kelimeler

Arasız, Argolu, Arılar, Armalı, Asılma, Asmalı, Gamalı, Gamsız, Ilgama, Irgama, Islama, Izgara, Masura, Mazgal, Morula, Muarız, Muasır, Olamaz, Omurga, Orgazm, Osurma, Razmol, Romalı, Saralı, Sarmal, Solmaz, Soluma, Soruma, Sulama,

5 Harfli Kelimeler

Agora, Alarm, Almus, Arıza, Armuz, Aroma, Arsız, Gamlı, Garaz, Garoz, Gazal, Gazla, Gazlı, Gırla, Grosa, Ilgar, Ilgaz, Irama, Israr, Izrar, Lagar, Largo, Lazım, Lugar, Malaz, Maral, Maraz, Marul, Maruz, Masal, Mazur, Mırra, Mısra, Molas, Moral, Musır, Muzır, Olası, Olmaz, Oralı,

4 Harfli Kelimeler

Alaz, Algı, Alım, Alma, Amal, Amor, Araz, Argo, Arız, Arlı, Arma, Arsa, Aruz, Arzu, Asal, Asar, Asıl, Asım, Asır, Asla, Asma, Azar, Azma, Azol, Gala, Gama, Gaza, Gram, Lama, Laso, Laza, Mala, Mars, Masa, Mazı, Mola, Morg, Mors, Olgu, Olma,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Ala, Alg, Alo, Ama, Ara, Arı, Arz, Asa, Ası, Aza, Azı, Gam, Gar, Gaz, Gır, Gol, Ira, Irz, Lam, Laz, Lor, Mal, Mas, Mor, Muz, Oma, Ora, Org, Ram, Rol, Rom, Rum, Rus, Ruz, Sal, Sam, Saz, Sır, Sol,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, As, Az, La, Ol, Om, Ra, Su, Ur, Us, Uz,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.