OLMUŞ (TDK)


1 - Olgunlaşmış, ergin.
2 - Oluşmuş.

Olmuş kelimesi baş harfi O son harfi Ş olan bir kelime. Başında O sonunda Ş olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi L , üçüncü harfi M , dördüncü harfi U , beşinci harfi Ş . Başı O sonu Ş olan 5 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ERGİ Nedir?

İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet.

ERGİN Nedir?


1 . Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş: "Ergin yemiş. Ergin ekin."- .
2 . hukuk Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan (kimse), reşit: "Oğlunun bilgin, ergin, akıllı, uslu olmasını istiyordu."- N. Araz.

OLGU Nedir?


1 . Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa: "Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz."- O. Hançerlioğlu.
2 . Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
3 . edebiyat Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

OLGUN Nedir?


1 - (Meyveler için) Yenecek duruma gelmiş.
2 - (İnsanlar için) Bilgi, görgü ve höşgörüsü gelişmiş, °kâmil.

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

L M O U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Olmuş,

4 Harfli Kelimeler

Oluş,

3 Harfli Kelimeler

Loş, Muş, Şom,

2 Harfli Kelimeler

Ol, Om, Şu,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.