OLGUNLAŞMA (TDK)

Olgunlaşmak işi: "Çocuğun gelişmesi bir ölçüde olgunlaşma, bir ölçüde öğrenme yoluyla olur."- .

Olgunlaşma kelimesi baş harfi O son harfi A olan bir kelime. Başında O sonunda A olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi L , üçüncü harfi G , dördüncü harfi U , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A . Başı O sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GELİŞ Nedir?

Gelme işi: "Keklik gibi taştan taşa sekerek / Gerdan açıp gelişini sevdiğim."- Ruhsati.

GELİŞME Nedir?


1 . Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon: "Şiir, uygarlıkların doğuşunda, gelişmesinde ilk işaret oluyor."- N. Cumalı.
2 . Olan biten şey.
3 . edebiyat Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

OLGU Nedir?


1 . Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa: "Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz."- O. Hançerlioğlu.
2 . Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
3 . edebiyat Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

OLGUN Nedir?


1 - (Meyveler için) Yenecek duruma gelmiş.
2 - (İnsanlar için) Bilgi, görgü ve höşgörüsü gelişmiş, °kâmil.

OLGUNLAŞMA Nedir?

Olgunlaşmak işi: "Çocuğun gelişmesi bir ölçüde olgunlaşma, bir ölçüde öğrenme yoluyla olur."- .

OLGUNLAŞMAK Nedir?


1 . Meyve olgun duruma gelmek.
2 . İnsanın bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş olmak: "O zamanlar hepsi de daha gençti, bugün yaşlandılar, elbette daha olgunlaştılar."- N. Ataç.

OLUR Nedir?


1 . Olabilir: "Bu olur iş mi?"- .
2 . isim Onay, tasdik, yapabilme izni.
3 . edat “Evet” anlamında bir kabul sözü: "Gazeteyi okur musun? -Olur."- .

ÖĞRENME Nedir?

Öğrenmek işi: "Benim kafam böyle bir öğrenme usulüne de yaratılıştan müsait değildi."- Y. K. Karaosmanoğlu.

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

YOLUYLA Nedir?


1 . Aracılığıyla, vasıtasıyla: "Dilekçesini kaymakamlık yoluyla göndermiş."- .
2 . Yöntemiyle, usulüne uygun olarak: "Her işi yoluyla yapar."- .

A A G L L M N O U Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Olgunlaşma,

7 Harfli Kelimeler

Galoşlu,

6 Harfli Kelimeler

Analog, Mangal, Mualla, Olunma, Oluşma, Onaşma, Onulma, Şalgam, Ulanma, Ulaşma, Unlama,

5 Harfli Kelimeler

Alman, Almaş, Anlam, Galon, Galoş, Guano, Gulaş, Longa, Malul, Manga, Mango, Molla, Namlu, Olgun, Olmuş, Onama, Şaman, Ulama,

4 Harfli Kelimeler

Aguş, Alan, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anma, Aşma, Gala, Gama, Guşa, Lala, Lama, Maaş, Mala, Mana, Mano, Maşa, Maun, Mola, Naaş, Olgu, Olma, Oluş, Onlu, Onma, Onum, Şama, Şano, Ulam, Ulan, Ulaş,

3 Harfli Kelimeler

Agu, Ala, Alg, Alo, Ama, Ana, Gam, Gol, Lal, Lam, Lan, Loş, Mal, Maş, Muş, Nal, Nam, Nom, Oma, Ona, Şal, Şan, Şom, Şua, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, Aş, La, Ol, Om, On, Şu, Un,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.