OLGUCU (TDK)

Olguculukla ilgili olan, olguculuk yanlısı, pozitivist.

Olgucu kelimesi baş harfi O son harfi U olan bir kelime. Başında O sonunda U olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi L , üçüncü harfi G , dördüncü harfi U , beşinci harfi C , altıncı harfi U . Başı O sonu U olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

İLGİLİ Nedir?

İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik: "Tütün piyasası ile ilgili hesapların bir ucu, yine elindeydi."- N. Cumalı.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLGU Nedir?


1 . Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa: "Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz."- O. Hançerlioğlu.
2 . Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.
3 . edebiyat Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

OLGUCU Nedir?

Olguculukla ilgili olan, olguculuk yanlısı, pozitivist.

OLGUCULUK Nedir?


1 . Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte'un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm.
2 . edebiyat Bu çığırın gerçekçilik akımını doğuran edebî eserlerde uygulanmış biçimi.

POZİTİVİST Nedir?

Olgucu.

YANLI Nedir?

Yandaş.

C G L O U U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Olgucu,

4 Harfli Kelimeler

Olgu,

3 Harfli Kelimeler

Gol, Ulu,

2 Harfli Kelimeler

Ol,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.