OLAYSIZLIK (TDK)

İçinde hiçbir olay çıkmamış olması durumu.

Olaysızlık kelimesi baş harfi O son harfi K olan bir kelime. Başında O sonunda K olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Y , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi Z , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı O sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKMA Nedir?


1 . Çıkmak işi.
2 . Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.
3 . Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.
4 . Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
5 . Desteklemek amacıyla verilen para.
6 . sıfat Çıkmış: "Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış."- A. Ş. Hisar.
7 . sıfat Eski, kullanılmış: "Çıkma jant."- .

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

HİÇBİR Nedir?

Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz: "Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı."- S. F. Abasıyanık.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

A I I K L L O S Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Olasılık,

7 Harfli Kelimeler

Akılsız, Aylıklı, Kolasız, Olasılı, Olaysız, Sakızlı,

6 Harfli Kelimeler

Akıllı, Asıllı, Askılı, Ayılık, Azıklı, Kayısı, Kılsız, Kolalı, Kozalı, Lazlık, Olaylı, Sayılı, Sazlık, Yazılı, Yazlık, Yıllık,

5 Harfli Kelimeler

Alkol, Allık, Asılı, Asklı, Aslık, Aylık, Aysız, Azılı, Azlık, Islak, Islık, Kaslı, Kazıl, Kıllı, Kıyas, Kızıl, Kolay, Kolza, Lakoz, Layık, Lokal, Olası, Oyalı, Sakız, Saklı, Salık, Sallı, Saloz, Sazlı, Sızak, Solak, Soyka, Yalız, Yaslı, Yazık, Yılık, Yılkı, Yoksa, Yolak,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alık, Allı, Asık, Asıl, Askı, Ayık, Aylı, Ayol, Azık, Azol, Ilık, Isıl, Iska, Kaos, Kayı, Kazı, Kısa, Kıya, Kıyı, Klas, Kola, Kosa, Koza, Laso, Olay, Oysa, Sako, Salı, Sayı, Sıkı, Sıla, Sızı, Soya, Yakı, Yalı, Yazı, Yıkı, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Alo, Ası, Ask, Ayı, Azı, Isı, Kal, Kas, Kay, Kaz, Kıl, Kız, Kol, Koy, Koz, Lak, Lal, Laz, Lok, Oya, Sak, Sal, Say, Saz, Sık, Sol, Soy, Yak, Yal, Yas, Yaz, Yıl, Yok, Yol, Yoz,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, As, Ay, Az, La, Ok, Ol, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.