OLAYSIZ (TDK)

Olayı olmayan, hiçbir olay çıkmamış olan, hadisesiz: "Olaysız bir gün görebildik."- .

Olaysız kelimesi baş harfi O son harfi Z olan bir kelime. Başında O sonunda Z olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi Y , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi Z . Başı O sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKMA Nedir?


1 . Çıkmak işi.
2 . Bir yapının üst katlarından dışarıya doğru uzanmış bölüm, balkon.
3 . Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak.
4 . Bir yazı sayfasının kenarına metinle ilgili olarak yazılan ek, derkenar.
5 . Desteklemek amacıyla verilen para.
6 . sıfat Çıkmış: "Saraydan çıkma İstanbul eşyalarını görünce bunların hakikatine inanmak lazım geldiğini anlamış."- A. Ş. Hisar.
7 . sıfat Eski, kullanılmış: "Çıkma jant."- .

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

HADİ Nedir?

Haydi.

HADİS Nedir?


1 . Hz. Muhammed'in söz ve davranışları.
2 . Bu söz ve davranışları inceleyen bilim.

HADİSE Nedir?

Olay: "Bir gece evvelki hadiseyi unutmak mümkün müydü?"- P. Safa.

HADİSESİZ Nedir?


1 . Olaysız.
2 . zarf Olaysız bir biçimde: "Son senenin ilkbaharı hadisesiz geçti."- Y. K. Karaosmanoğlu.

HİÇBİR Nedir?

Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz: "Nevin hiçbir insana kin, hiçbir insana tiksinti duymamıştı."- S. F. Abasıyanık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

OLAY Nedir?


1 . Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka: "O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla."- N. Cumalı.
2 . Önemli tarihsel olgu, fenomen: "Nötron bombası günümüzün olayıdır."- .

A I L O S Y Z Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Olaysız,

5 Harfli Kelimeler

Aysız, Olası, Oyalı, Saloz, Sazlı, Yalız, Yaslı,

4 Harfli Kelimeler

Asıl, Aylı, Ayol, Azol, Laso, Olay, Oysa, Salı, Sayı, Sıla, Soya, Yalı, Yazı, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Alo, Ası, Ayı, Azı, Laz, Oya, Sal, Say, Saz, Sol, Soy, Yal, Yas, Yaz, Yıl, Yol, Yoz,

2 Harfli Kelimeler

Al, As, Ay, Az, La, Ol, Oy, Ya, Yo,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.