OLANCA (TDK)

Bütün, elde bulunanın hepsi: "Bunları unutmak, sarsılmamak, olanca dikkatini konu bulmaya sarf etmek gerekti."- H. E. Adıvar.

Olanca kelimesi baş harfi O son harfi A olan bir kelime. Başında O sonunda A olan kelimenin birinci harfi O , ikinci harfi L , üçüncü harfi A , dördüncü harfi N , beşinci harfi C , altıncı harfi A . Başı O sonu A olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BÜTÜN Nedir?


1 . Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı.
2 . Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . Bozuk olmayan (para): "Bütün para."- .
4 . Parçalanmamış.
5 . isim Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık.

DİKKAT Nedir?


1 . Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık: "Dikkatle bakınca güvertedeki insanların gidip gelişini kolaylıkla seçebiliyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . ünlem "Dikkat ediniz!" anlamında bir uyarı sözü.
3 . mecaz İlgi, özen.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

HEPSİ Nedir?

Varlıkların, şeylerin tümü.

KONU Nedir?


1 . Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje: "Öğretmenimizin verdiği konuları manzum yazardım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Üzerinde konuşulan şey, bahis: "Daha fazla tafsilata girmeyi bugün zararlı gördüğüm için bu konuda susacağım."- B. Felek.

OLANCA Nedir?

Bütün, elde bulunanın hepsi: "Bunları unutmak, sarsılmamak, olanca dikkatini konu bulmaya sarf etmek gerekti."- H. E. Adıvar.

SARF Nedir?


1 . Harcama, tüketme, kullanma.
2 . eskimiş Dil bilgisi, yapı bilgisi.

SARSILMA Nedir?


1 . Sarsılmak işi.
2 . Etkilenme: "Onu kaybettiğimiz zaman sarsılmamız da hayatımızda büyük bir yeri olduğunu gösterir."- H. A. Yücel.

UNUTMA Nedir?

Unutmak durumu.

UNUTMAK Nedir?


1 . Aklında kalmamak, hatırlamamak: "Kaç kere aynı palavralarla kendimi avutmuş, öfkemi geçirmiş, sonradan hepsini unutmuştum."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak.
3 . Bir şeyi yapamaz duruma gelmek: "Onu da bilirdim eskiden memleketteyken amma sonradan unuttum."- O. C. Kaygılı.
4 . Bağışlamak: "Onun yersiz davranışlarını çoktan unuttum."- .
5 . Gereken önemi vermemek, üstünde durmamak: "İçinde kabaran sevinçten vücudunun berelerini unutarak uyudu."- H. E. Adıvar.
6 . Hatırdan, gönülden çıkarmak: "İyiliğini de ölünceye kadar unutmam."- M. Ş. Esendal.

A A C L N O Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Olanca,

5 Harfli Kelimeler

Lonca,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Anal, Anca, Cana, Loca, Onca,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alo, Ana, Can, Lan, Nal, Ona,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, La, Ol, On,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.